Dokumenty

Dokumenty
Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě
Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě
Licence Společenství, Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby
Kabotáž (vnitrostátní přeprava zahraničním dopravcem)
Vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v odvětví silniční dopravy
Nové povinnosti vedení záznamů

Celkem dokumentů:1203