Dokumenty

Zrušit filtry

Aktuality a odborná stanoviska

1) Metodické doporučení - specifikace požadavků na speciálně vybavená vozidla a kontejnery podle oddílu 7.3.3, zvláštní ustanovení VC3, pro přepravu zahřátých kapalných a tuhých látek UN 3257 a UN 3258 ADR Příloha:Metodické doporučení pro přepravu zahřátých látek ve volně loženém stavu podle VC3 2) Koncem roku 2021 zasedala na Ministerstvu dopravy pracovní skupina ADR, která projednala...

Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR

Termín a místo konání                                                              Uzávěrka...

Školení bezpečnostních poradců ADR

Oznámení subjektů schválených Ministerstvem dopravy pro provádění školení bezpečnostních poradců podle 1.8.3 ADR pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou.   Sdružení ČESMAD BOHEMIA Nad Sokolovnou 117/1 147 00 Praha 4 - Podolíwww.prodopravce.czDEKRA CZ a.s. Türkova 1001 149 00 Praha 4www.dekra.cz M KONZULT s.r.o. Nad Statkem 177, Újezd 149 00 Praha 4www.mkonzult.cz...

Zkoušky a školení

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu Zkoušku bude možné složit u Ministerstva dopravy, a to ve stanovených termínech:  Termín pro doručení přihlášek na MDDatum zkouškyMísto6. října 20232. listopadu 2023DVI a.s., Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín   nebo   ...

Příslušné orgány ADR

 Pro přepravu radioaktivních látek v celém rozsahuSÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnostSenovážné náměstí 9; 110 00 Praha 1www.sujb.czK provádění zkoušek, atestací a kontroly obalů, velkých obalů a velkých nádob pro volně ložené látky IBC a malých kontejnerů určených k přepravě nebezpečných věcí silniční dopravouCIMTO, s.r.o. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno Pracoviště...

Mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR

Číslo dohodyNázev mnohostranné dohodyPlatnost doM318Přeprava plynů třídy 2 v opakovaně plnitelných tlakových nádobách01.06.2023M322Přeprava výrobků zábavné pyrotechniky UN 0335, 033619.08.2024M 329Přeprava určitých odpadů obsahujících nebezpečné věci21.09.2025M 332Radioaktivní látky s nízkou specifickou aktivitou LSA III31.12.2022Text uvedených mnohostranných dohod v originálních jazycích a...

Předpisy EU - ADR

 Dne 20. října 2008 vstoupila v platnost jednotná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí Novela směrnice Komise (EU) 2018/1846 ze dne 23. listopadu 2018, kterou se s ohledem na vědecký a technický pokrok mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí - ADR 2019. V příloze naleznete...

Přeprava nebezpečných věci - zkoušky a školení

 Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravuZkoušku bude možné složit u Ministerstva dopravy, a to ve stanovených termínech:Termín pro doručení přihlášek na MDDatum zkoušky       Místo6. ledna 202121. ledna 2021DVI a.s. , Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín...

Celkem dokumentů:8