Dokumenty

Zrušit filtry

Vzdání se řidičského oprávnění

 V případě, že již držitel řidičského oprávnění nehodlá řídit motorová vozidla, může se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, adresa obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění...

OPD -železniční kolejová vozidla

OPD - železniční kolejová vozidla, mezinárodní osobní doprava

Elektronické systémy plateb a odbavení cestujících

§ 7 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (1) Pokud stát, kraj nebo obec při zajišťování dopravní obslužnosti provozuje elektronické systémy plateb a odbavení cestujících sám nebo prostřednictvím třetích osob, musí tyto systémy, jejich zařízení a technologie určené prováděcím právním předpisem (dále jen "určená zařízení a...

Nabídková řízení na výběr dopravců v dálkové železniční dopravě

Obecné požadavky MD na kvalitu a vybavení nově pořizovaných železničních vozidel MD tímto zveřejňuje na svých internetových stránkách tabulku obecných požadavků kladených na nově pořizovaná železniční vozidla, která by měla zajišťovat dopravní obslužnost státu v režimu smluv o veřejných službách.MD tak reagovalo na oprávněný požadavek železničních dopravců, aby existovaly dopředu...

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plány dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy na období 2012-2016, 2017-2021 a 2022-2026 Linkové vedení vlaků dálkové dopravy

Přehled o objednávkách veřejných služeb v přepravě cestujících

Ministerstvo dopravy podle § 24 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, vyzvalo kraje a obce k předložení údajů o rozsahu objednávky veřejných služeb v přepravě cestujících  a s tím související hrazené kompenzace dopravcům z veřejných rozpočtů podle smluv uzavřených na rok 2011 (s výhledem na rok 2012), rok 2012 (s výhledem...

Legislativa v taxislužbě

Právní předpisy  Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisůRozhodnutí Českého metrologického institutu o povolení krátkodobého používání taxametrů bez úředního ověřeníNovely právních předpisů s odůvodněnímDůvodová zpráva byla po uveřejnění novely ve Sbírce...

Metodika, stanoviska, doporučení

Metodická stanoviska, vyjádření, materiály a doporučení Ministerstva dopravyMetodická pomůcka pro dopravce a řidiče ke změnám právní úpravy taxislužby od 1. 7. 2020 – ke stažení v přílozeMetodika pro dopravní úřady ke správnímu trestání zprostředkovatelů taxislužby v souvislosti s účinností zákona č. 115/2020 Sb. od 1. 7. 2020 – ke stažení v ...

Postupy pro provozní a obchodní aktivity zahraničních leteckých dopravců na území České republiky

Postupy pro provozní a obchodní aktivity zahraničních leteckých dopravců na území České republiky - viz přílohy.

Cestování osob se zdravotním postižením

Celkem dokumentů:60