Kontrolor/ka neinvestičních akcí

Kontrolor/ka neinvestičních akcí
22. 11. 2019|Výběrová řízení

Pracovní poměr: DPP nebo DPČ, min. 20h/týdně

Odměna: 350 Kč/h

Doba spolupráce: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 1. ledna 2020

Přihlášky do: 6. prosince 2019


Hledáme do Oddělení inteligentních dopravních systémů a výzkumu a vývoje kontrolora/kontrolorku neinvestičních akcí (OPEX) realizovaných v rámci projektu spolufinancovaného z EU.

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá v organizaci a výkonu veřejnosprávních kontrol u příjemců dotace dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a v souladu s požadavky komunitárního programu CEF 2014+. V roce 2020 je předpokladem uskutečnit 25 kontrol.

Pro výkon práce se předpokládá osobní účast na koordinačních schůzkách na Ministerstvu dopravy maximálně dvakrát do měsíce (dle potřeby). Kontrola u příjemců dotace může probíhat dle domluvy na místě a od stolu.

Požadované znalosti: znalost účetnictví mzdových nákladů (povinná znalost), výkonem veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací (povinná znalost), znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám prostřednictvím elektronické pošty na adresu posta@mdcr.cz Váš strukturovaný životopis.

V předmětu e-mailu je nutno uvést následující text: „Výběrové řízení č. j. 23/2019-010-VRZP“.

Termín pro zasílání přihlášek: do 6. prosince 2019.

Získaná data budou Ministerstvem dopravy zpracována:
  • pouze za účelem výběru vhodného uchazeče/vhodné uchazečky a následného uzavření smlouvy s vybraným uchazečem/uchazečkou;
  • po dobu, než bude nalezen vhodný/á uchazeč/ka v rámci výběrového řízení č. j. 23/2019-010-VRZP, a dále za účelem ochrany oprávněných zájmů Ministerstva dopravy např. pro případ stížností neúspěšných uchazečů a to po dobu 1 roku.
Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde v našem informačním memorandu s odkazem na pověřence.
 
Budeme se těšit na případnou milou spolupráci s Vámi. 


Zpět na výpis článků