Ministerský rada v Oddělení infrastruktury pozemních komunikací a speciálního stavebního úřadu v Odb

Ministerský rada v Oddělení infrastruktury pozemních komunikací a speciálního stavebního úřadu v Odboru infrastruktury a územního plánu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
13.5.2022|Výběrová řízení
 
Služební místo: Ministerský rada v Oddělení infrastruktury pozemních komunikací a speciálního stavebního úřadu v Odboru infrastruktury a územního plánu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
 
Platová třída: 13
 
Obory služby: 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy,
             51. Doprava.

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu

Doba: na dobu neurčitou
 
Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.
 
Místo výkonu: Praha
 
Předpokládaný nástup:  červenec 2022
 
Přihlášky do: 24. května 2022
 
Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá ve spolupracování na tvorbě celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury v oboru pozemních komunikací; ve spolupracování při koordinaci a přípravě plánů realizace projektů v rámci operačního nebo dotačního programu po věcné stránce; ve spolupracování na přípravě a tvorbě celostátních závazných předpisů pro vypracování záměrů projektů, studií proveditelnosti a hodnocení ekonomické efektivnosti staveb pozemních komunikací; v posuzování a schvalování záměrů projektů staveb dálnic a silnic I. třídy; v posuzování a schvalování studie proveditelnosti staveb dálnic a silnic I. třídy; v podílení se na přípravě programů výstavby a obnovy dálnic a silnic I. třídy; atd.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

 Více informací o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků