Ministerský rada v Oddělení leteckého provozu, techniky a rozvoje v Odboru civilního letectví v Sekc

Ministerský rada v Oddělení leteckého provozu, techniky a rozvoje v Odboru civilního letectví v Sekci nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů Ministerstva dopravy
14.10.2021|Výběrová řízení

Charakteristika pracovní činnosti:
 • Příprava a projednávání návrhů základních českých právních předpisů s celostátní působností v oblasti civilního letectví. 
 • Posuzování návrhů unijních a jiných mezinárodních předpisů a zpracování odborných podkladů pro vydávání obecně závazných předpisů ve vybraných oblastech působnosti, které jsou pokryty českými civilními leteckými předpisy.
 • Zajišťování a koordinace agendy související s vedením správních řízení
  v oblasti správních deliktů a zpracování návrhů rozhodnutí Ministerstva dopravy vydaných ve správních řízeních o odvolání proti rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví, Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a právnických osob pověřených výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení.
 • Vyřizování stížností, podnětů a podobných podání ve vybraných oblastech působnosti Odboru civilního letectví.
 • Spolupráce na vnitroresortním, meziresortním a mezinárodním projednávání vybraných návrhů a dokumentů, zpracování stanovisek k předkládaným materiálům, rozborů a koncepčních podkladů pro projednání dané problematiky a zajišťování spolupráce s ostatními orgány ve vybraných oblastech působnosti Odboru civilního letectví.
 • Zpracovávání celostátních metodických postupů v oblasti civilního letectví.
 • Zpracování podkladů a odborných stanovisek k návrhům mezinárodních mnohostranných smluv a meziresortních dohod v rámci správní agendy oddělení a vyhodnocování souvisejících připomínkových řízení.
 
Požadavky kladené na uchazeče:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • vzdělání právního zaměření výhodou;
 • znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). [1]
 
Nabízíme:
 • odpovídající finanční ohodnocení v rámci platové tarifní třídy 13 v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů;
 • pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání mateřské a navazující rodičovské dovolené;
 • plný pracovní úvazek;
 • zajímavou práci v prostředí ústředního orgánu státní správy;
 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu;
 • podpora slaďování osobního a pracovního života;
 • pracoviště v centru Prahy;
 • předpokládaný nástup v průběhu listopadu 2021;
 • pracovní benefity: 25 dní dovolené, pracovní volno v rozsahu 5 dní (tzv. sick days), příspěvek na stravování – jídelna v budově MD, zvýhodněné jazykové kurzy v budově MD, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dětskou rekreaci, Multisport karta, lístky do divadla, poukázky Unišek+.
 
V případě Vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit e-mailem na adresu: tereza.hlavata@mdcr.cz.
 
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám prostřednictvím elektronické pošty na adresu posta@mdcr.cz Váš strukturovaný životopis a motivační dopis, kopii dokladu prokazujícího dosaženého vzdělání a certifikát prokazující znalost anglického jazyka dle rozhodnutí MŠMT.
 
V předmětu e-mailu je nutno uvést následující text: „Výběrové řízení č. j. MD/31744/2021/010“.
 
Termín pro zasílání přihlášek: do 29. října 2021.
 
Budeme se těšit na případnou spolupráci s Vámi.
 
Kontakt:
Ing. Tereza Hlavatá
tel.: 225 131 413, 725 897 544
e-mail: tereza.hlavata@mdcr.cz
 

 
[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.  
 


Zpět na výpis článků