Ministerský rada v Oddělení odvolacích řízení v Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu

Ministerský rada v Oddělení odvolacích řízení v Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
4.6.2021|Výběrová řízení

Služební místo: ministerský rada v Oddělení odvolacích řízení v Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
 
Platová třída: 13
 
Obor služby: 51. Doprava
 
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu

Doba: na dobu neurčitou
 
Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.
 
Místo výkonu: Praha
 
Předpokládaný nástup: červenec / srpen 2021
 
Přihlášky do: 4. července 2021
 
Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá ve vykonávání komplexních právních činností v oboru státní služby ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních a obdobných sporech; ve vedení odvolacího a přezkumného řízení proti rozhodnutím vydaným krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy v územních řízeních a řízeních o vyvlastnění, jejichž předmětem je stavba dopravní infrastruktury, podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů; ve vedení odvolacího a přezkumného řízení proti rozhodnutím vydaným ve vyvlastňovacích řízeních o zbytku věci podle § 4c liniového zákona; atd.
 
Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.
 
 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků