Ministerský rada v Oddělení správního řízení v Odboru silniční dopravy v Sekci silniční a veřejné do

Ministerský rada v Oddělení správního řízení v Odboru silniční dopravy v Sekci silniční a veřejné dopravy a správních agend Ministerstva dopravy
22.11.2022|Výběrová řízení
 
Služební místo: ministerský rada v Oddělení správního řízení v Odboru silniční dopravy v Sekci silniční a veřejné dopravy a správních agend Ministerstva dopravy
 
Platová třída: 13
 
Obory státní služby: 51. Doprava
 
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání  v magisterském studijním programu
 
Doba: na dobu neurčitou
 
Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.
 
Místo výkonu: Praha
 
Předpokládaný nástup: leden/únor 2023
 
Žádosti do: 6. prosince 2022
 
Práce spočívá ve vedení správního řízení a rozhodování o řádných i mimořádných opravných prostředcích podaných proti rozhodnutí dopravních úřadů ve věcech silniční nákladní nebo mezinárodní osobní nepravidelné dopravy; ve vedení správního řízení o uložení sankce za porušení v oblasti mezinárodní osobní linkové dopravy; v zastupování Ministerstva dopravy v soudních sporech ve věcech silniční nákladní nebo mezinárodní osobní dopravy; v tvorbě vyhlášek provádějících zákon o silniční dopravě a jejich novel, účast na legislativním procesu, ve spolupráci na tvorbě novel zákona o silniční dopravě; v tvorbě nebo komplexním posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie.
 
Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
 
Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.
 
Budeme se těšit na případnou spolupráci.
 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků