Právník / právnička se zaměřením na právo EU

Právník / právnička se zaměřením na právo EU
22.11.2021|Výběrová řízení


Hledáme novou kolegyni nebo nového kolegu do Oddělení agend EU v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy


Charakteristika pracovní činnosti:
Nabízíme zajímavou a pestrou práci umožňující seznámit se s různými činnostmi souvisejícími s členstvím České republiky v Evropské unii.  Úspěšný kandidát se bude podílet na zajišťování implementace předpisů Evropské unie, a to účastí na tvorbě a projednávání návrhů zákonů a návrhů nařízení vlády a podporou věcným útvarům Ministerstva dopravy při tvorbě a projednávání návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů vyhlášek. Bude posuzovat slučitelnost navrhovaných i platných vnitrostátních právních předpisů a správní praxe s právem Evropské unie a bude navrhovat opatření směřující k nápravě zjištěných nedostatků. Dále bude též posuzovat návrhy právních předpisů Evropské unie, zejména z hlediska předpokládaných dopadů těchto předpisů na vnitrostátní právní řád. Práce na obsazované pozici zahrnuje i zpracovávání stanovisek v řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie a koordinaci činností jednotlivých útvarů v této oblasti. Úspěšný kandidát se dále bude podílet na činnostech souvisejících s fungováním vnitřního trhu (tzn. posuzování návrhů vnitrostátních technických předpisů z hlediska potřeby jejich notifikace Evropské komisi a koordinace dalších činností s touto notifikací souvisejících, koordinace činností spojených s uznáváním odborné kvalifikace a s řešením případů postoupených Ministerstvu dopravy v rámci systémů Ministerstva průmyslu a obchodu SOLVIT a ProCoP) a bude v těchto záležitostech poskytovat právní podporu příslušným věcným útvarům Ministerstva dopravy. Nabízená pozice zahrnuje i oblast veřejné podpory, konkrétně posuzování navrhovaných a přijatých opatření z hlediska unijní právní úpravy veřejné podpory, přípravu a koordinaci notifikace opatření zakládajících veřejnou podporu Evropské komisi, projednávání těchto opatření s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí a zpracovávání stanovisek pro Evropskou komisi v rámci řízení o nedovolené veřejné podpoře. Předpokládá se rovněž zapojení úspěšného kandidáta do činností souvisejících s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie v druhé polovině roku 2022.

Práce na obsazovaném místě je vhodná též pro začínající právníky (absolventy).


Požadavky kladené na uchazeče:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda ve studijním oboru Právo,
 • znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • plnou svéprávnost,
 • trestní bezúhonnost,
 • zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu

Nabízíme:
 • pracovní poměr je na dobu určitou po dobu trvání mateřské a navazující rodičovské dovolené,
 • odpovídající finanční ohodnocení v rámci platové tarifní třídy 13 v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů;,
 • plný pracovní úvazek;
 • zajímavou práci v prostředí ústředního orgánu státní správy;
 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu;
 • pracoviště v centru Prahy;
 • předpokládaný nástup v lednu 2022 nebo dle dohody.

Dále nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), zvýhodněné jazykové kurzy, příspěvek na stravování (jídelna v budově ministerstva), příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření, kartu Multisport, posilovna a tělocvična v budově ministerstva, Unišeky, možnost umístění dítěte v dětské skupině Mašinka v budově ministerstva, příspěvek na dětskou rekreaci, lístky do divadla, aj.

 
V případě Vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit e-mailem na adresu: katerina.semelova@mdcr.cz, barbora.fiedlerova@mdcr.cz

 
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám prostřednictvím elektronické pošty na adresu posta@mdcr.cz Váš strukturovaný životopis a motivační dopis. V předmětu e-mailu je nutno uvést následující text: „Výběrové řízení č. j. MD-35009/2021-010“.

 
Termín pro zasílání přihlášek: do 6. prosince 2021.

 
Budeme se těšit na případnou spolupráci.
 
Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.
 
 
Kontakt:
Ing. Barbora Fiedlerová
tel.: +420 2251 31602, +420 607 764 655
e-mail: zamestnani@mdcr.cz
 


Zpět na výpis článků