Právník (Referent veřejné správy) v oblasti autonomní mobility (Ředitelství silnic a dálnic)

Právník (Referent veřejné správy) v oblasti autonomní mobility (Ředitelství silnic a dálnic)
28. 1. 2020|Výběrová řízení

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyhlašuje výběrové řízení na pozici Právník (Referent veřejné správy) v oblasti autonomní mobility

Místo práce
Detašované pracoviště v budově Ministerstva dopravy ČR, Praha 1
 
Koho hledáme?
Kolegu právníka, ideálně se zkušeností z dopravního prostředí, který se bude podílet na vypracování právních stanovisek a analýz, v rámci formulování politiky Min. dopravy ČR a mezinárodní legislativy pro oblast autonomní mobility a inteligentních dopravních systémů.
 
Co u nás budete dělat?
 • Aktivně se podílet na přípravě a implementaci opatření v oblasti autonomní mobility a inteligentních dopravních systémů v právní oblasti
 • Připravovat a vypracovávat právní stanoviska a analýzy, včetně stanovisek k mezinárodní legislativě
 •  Podílet se na implementaci výsledků výzkumných, testovacích a pilotních projektů
 •  Spolupracovat na formulování politiky zřizovatele (Ministerstvo dopravy ČR) 
  
Jaké zkušenosti očekáváme?
 • VŠ vzdělání v oboru Právo a právní věda
 •  Znalost či pracovní zkušenost z dopravního prostředí výhodou
 •  Aktivní znalost anglického jazyka na úrovni B2 či vyšší
 •  Organizační schopnosti, spolehlivost, aktivní a týmový přístup
 
Co nabízíme?
 •  Stabilitu státní příspěvkové organizace
 •  Zajímavou práci v nově transformovaném sektoru dopravy
 •  Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 •  Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dny indispozičního volna, stravenky v hodnotě 120 Kč, bezplatná jazyková výuka, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)
 •  Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života
 
Možný nástup
dle dohody
 
Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.
 
Platové podmínky
12. platová třída dle NV ČR č. 263/2018 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).
 
Termín zaslání přihlášky
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 22. 2. 2020 (do předmětu uveďte „Právník-Ministerstvo dopravy“)
 
Pro další informace nás prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 241 084 320
 
Upozornění
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. 


Zpět na výpis článků