Sekce vnějších vztahů - náměstek/náměstkyně

Sekce vnějších vztahů - náměstek/náměstkyně
5. 6. 2019|Výběrová řízení
Státní tajemník v Ministerstvu dopravy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje první kolo výběrového řízení na obsazení služebního místa náměstka / náměstkyně pro řízení Sekce vnějších vztahů Ministerstva dopravy v oborech služby:

9. Zahraniční vztahy a služba, 33. Systém veřejné správy, 66. Doprava, 77. Odborné zabezpečení činnosti vlády.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je srpen 2019.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 16. platové třídy.

Charakteristika činností vykonávaných na služebním místě:
  • řízení Sekce vnějších vztahů,
  • rozhodování o zásadních otázkách v působnosti řízené sekce,
  • vrcholové zabezpečování plnění úkolů v působnosti řízené sekce (úkoly ministra, porady ministra, úkoly z usnesení vlády a jiných orgánů, jiné úkoly), zejm. rozdělování úkolů, koordinace činností při plnění úkolů, kontrola plnění a informování o výsledcích,
  • zabezpečování spolupráce Ministerstva dopravy s ostatními orgány veřejné správy v rámci působnosti řízené sekce,
  • rozdělování, koordinace, kontrola a hodnocení práce podřízených útvarů, včetně odborných přístupů k řešení problematik v řízené sekci,
  • zajišťování zpracování materiálů v působnosti řízené sekce pro jednání vlády, Parlamentu České republiky a jiných orgánů veřejné správy.
Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Termín pro podání žádosti do výběrového řízení je do 20. června 2019.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků