Vedoucí Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerst

Vedoucí Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy
10.11.2023|Výběrová řízení

Služební místo: vedoucí Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Platová třída: 14

Obory služby:  37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
 
Požadované vzdělání: magisterský studijní program Právo a právní věda ve studijním programu Právo

Doba: na dobu určitou po dobu trvání MD/RD

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 1. ledna 2024

Přihlášky do:  11. prosince 2023
 
Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá v:
  • řízení, organizaci a koordinaci veškerých činností oddělení podpory veřejných zakázek;
  • ve výkonu komplexní právní činnosti v oboru působnosti Ministerstva dopravy pro oblast zadávání veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech (IT právo, smluvní právo, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, apod.);
  • v poskytování metodické a právní podpory útvarům Ministerstva dopravy v oblasti veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech;
  • v podpoře při zajišťování realizace zadávacích řízení (připomínky k předložené dokumentaci, v podpoře v průběhu zadávacího řízení až po úkony po skončení zadávacího řízení, zejména právní podpora při administraci a přípravě dokumentů komise a zadavatele), ale i při uzavírání smlouvy, změn závazků ze smlouvy, řízení před kontrolními orgány;
  • zastupování Ministerstva dopravy coby zadavatele v řízeních před vnitrostátním orgánem dohledu a dále před příslušnými soudy v řízeních podle soudního řádu správního;  atp.
 
Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
 
Budeme se těšit na případnou spolupráci.
 
Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků