Vedoucí služebního úřadu – ředitelka / ředitel Drážního úřadu

Vedoucí služebního úřadu – ředitelka / ředitel Drážního úřadu
16.3.2023|Výběrová řízení

 
Služební místo: vedoucí služebního úřadu – ředitelka / ředitel Drážního úřadu
 
Platová třída: 14
 
Obory služby:
 1 Finance,
41 Bydlení, územní plánování a stavební řád,
51 Doprava,
63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců.
 
Požadované vzdělání: magisterský studijní program technického, dopravního, právního nebo ekonomického zaměření
 
Doba: funkční období trvá 5 let.
 
Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování
 
Místo výkonu: Praha
 
Předpokládaný nástup: 1. května 2023
 
Přihlášky do: 31. března 2023
 
Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí správního úřadu s celostátní působností sídlícího v centru Prahy.
 
Práce spočívá v řízení, organizace a kontrola činnosti DÚ jako celku, s cílem zabezpečit řádné plnění všech činností v působnosti úřadu; v řízení činnosti organizace, vykonávání své pravomoci v souladu s obecně závaznými právními předpisy s cílem vytvářet podmínky pro zajištění všech činností DÚ, kterými je tato organizace pověřena; v tvorbě a podílení se na tvorbě koncepce dopravního oboru drah a drážní dopravy, včetně koordinace s mezinárodními systémy (včetně práva EU) a mezinárodní spolupráce ve specializovaných oborech a metodického a odborného usměrňování DÚ coby správního úřadu s celorepublikovou působností; v tvorbě a podílení se na tvorbě návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo předpisů Evropské unie nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracování zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům v oblasti drah a drážní dopravy; atd.
 
Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
 
Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.


 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků