Čerství držitelé řidičského oprávnění dostanou k průkazu desatero bezpečné jízdy

Čerství držitelé řidičského oprávnění dostanou k průkazu desatero bezpečné jízdy
31.1.2023Tiskové zprávy

V České republice každoročně přibude přibližně 100 tisíc nových řidičů, kteří získají řidičské oprávnění skupiny B. Ministerstvo dopravy a Besip ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven proto připravilo informační leták „Bezpečně na startu“ určený všem čerstvým držitelům řidičských oprávnění. Leták stručně shrnuje deset hlavních zásad bezpečného a zodpovědného chování mladého začínajícího řidiče. Bezpečnostní desatero, které je inspirováno mimo jiné britskou praxí, obdrží noví řidiči přímo na přepážce společně s řidičským průkazem.

Čerství držitelé řidičského oprávnění dostanou k průkazu desatero bezpečné jízdy
„Jednou z mých priorit je prevence dopravních nehod především u mladých, začínajících řidičů. Na startu své řidičské praxe mladí lidé představují nejrizikovější skupinu účastníků dopravního provozu. Vedle řidičského průkazu na zkoušku, řízení od 17 let s mentorem a dalších systémových změn obsažených v novele zákona o silničním provozu, je důležitá kvalitní výuka v autoškole a prevence zaměřená na mladé řidiče a řidičky,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. 
 
Aktuálně probíhá distribuce informačních brožur na všech 205 obcí s rozšířenou působností v celé České republice, tedy na úřady, kde jsou vydávány řidičské průkazy. Bezpečnostní leták se zaměřuje na správnou přípravu auta před jízdou a připomenutí nejčastějších a nejzávažnějších příčin dopravních nehod. Řidiči tam proto naleznou připomenutí zákazu používat za volantem mobilní telefon či konzumovat alkohol nebo návykové látky. Dále se zaměřuje na důležitost dodržování bezpečné vzdálenosti a používání bezpečnostních pásů. Nevynechává ani informace, týkající se ohleduplnosti za volantem, připomíná proto fakt, že zvlášť zranitelní jsou chodci a cyklisté a nebezpečnost rychlé a agresivní jízdy. V neposlední řadě v něm najdou řidiči i informaci o tom, jak se chovat v případě, že k dopravní nehodě dojde, ať už se jedná o lehkou nehodu bez zranění, nebo závažnější situaci, ve které je potřeba poskytnout účastníkům nehody první pomoc. 
 
Z hlediska závažných dopravních nehod jsou začínající řidiči rizikovou, ale také ohroženou skupinou účastníků silničního provozu. U řidičů ve věku 18-24 let je zhruba 2,5 krát vyšší riziko, že jejich nehoda skončí úmrtím, než u ostatních věkových skupin. I z hlediska řidičské praxe jsou začínající řidiči nepoměrně často zastoupeni mezi viníky dopravních nehod. Z celkového počtu dopravních nehod, které se během roku stanou v České republice, jich 11 % zaviní řidiči s praxí do 2 let. Tato skupina přitom tvoří pouhá 3 % řidičů. 
 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků