Další krok ke kompletní dálnici do Karlových Varů. Začíná stavba D6 u Hořesedel

Další krok ke kompletní dálnici do Karlových Varů. Začíná stavba D6 u Hořesedel
7.2.2023Média a tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D6 u obce Hořesedly. Prodloužení dálnice D6 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a také ke zkrácení přepravní doby mezi Prahou a Karlovými Vary. Zlepší se také celková dostupnost Karlovarského kraje, což zvýší jeho atraktivitu pro investory i občany.
 

Další krok ke kompletní dálnici do Karlových Varů. Začíná stavba D6 u Hořesedel

"Do aktuálně rekordní rozestavěnosti dálnic přidáváme další střípek a to pokračování dálnice D6 přeložkou u obce Hořesedly. Letos ještě navíc zahájíme navazující úsek okolo Hořoviček a po dokončení realizovaných úseků se řidičům a cestujícím zrychlí a zpohodlní cesta do západní části Středočeského a Karlovarského kraje", říká ministr dopravy Martin Kupka.

„Vzhledem k neustále rostoucím dopravním intenzitám je již současná silnice I/6 z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy nevyhovující a bude proto v celé svojí délce nahrazena dálnicí D6. Dnes zahajovaná stavba navazuje na dálniční úsek u Krupé, kde byly práce zahájeny v loňském roce. Nový dálniční úsek odvede veškerou tranzitní dopravu z obce Hořesedly. Významně se tak zlepší životní podmínky místních obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů a dojde také k poklesu imisní zátěže a hluku. Nebezpečné úrovňové křížení s železniční tratí u Rozkoše bude na dálnici nahrazeno mimoúrovňovým. Nová čtyřpruhová komunikace bude výrazně bezpečnější a umožní všem řidičům plynulejší jízdu. Ve vysokém stupni přípravy jsou i další úseky dálnice D6. Během následujících týdnů plánujeme zahájit další část na obchvatu Hořoviček a s ohledem na průběh výběrového řízení dojde buď koncem letošního nebo začátkem příštího roku k zahájení stavby mezi Petrohradem a Lubencem, kde již aktuálně probíhá záchranný archeologický výzkum,“ uvedl při zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Komunikace D6/I/6 je zařazená do sítě mezinárodních silnic jako tah E48 a spojuje hlavní město Prahu s  průmyslovou aglomerací v severozápadní části republiky a s lázněmi mezinárodního významu – Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi, Jáchymovem a Františkovými Lázněmi. Je vedena z hlavního města ve směru Nové Strašecí – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb až na hranice s Německem. 

Stavba bude spolufinancována z Fondu soudržnosti v rámci OPD 3.
 
Hlavní trasa
Délka: 9,2 km 
Kategorie: R 25,5/130 
Počet všech stavebních objektů: 94
Vizualizace stavby: D6 Bošov – Nové Strašecí

Zhotovitel: EUROVIA CS a. s., BERGER BOHEMIA a. s., Stavby mostů a. s.
Cena stavby dle smlouvy: 1 886 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2023 – 2025
 
  • Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 260 kilometrů nových staveb. Jedná se o 152,8 km dálnic a 107,2 km silnic I. třídy.
  • Ve výběrovém řízení se nachází dalších 68,5 km dálnic a 6,5 km silnic I. třídy.
  • Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě. 
Zpět na výpis článků