Délka zpoždění způsobeného Správou železnic se meziročně snížila o více než 30 procent

Délka zpoždění způsobeného Správou železnic se meziročně snížila o více než 30 procent
6.3.2023Tiskové zprávy

Vlaky osobní dopravy na síti Správy železnic vykázaly za první dva měsíce letošního roku lepší pravidelnost než za stejné období loňského roku. Zatímco před rokem dojelo podle jízdního řádu 91,4 procenta spojů, letos to bylo téměř 92,4 procenta. Celková doba zpoždění z odpovědnosti Správy železnic se pak meziročně snížila o více než 30 procent. Výrazně nižší byl rovněž počet vlaků se zpožděním pět a více minut. 

Délka zpoždění způsobeného Správou železnic se meziročně snížila o více než 30 procent
Plnění jízdního řádu vlaků osobní dopravy:
 
měsíc mezistátní vnitrostátní regionální počet vlaků celkem
leden až únor 2022 75,9 % 86,0 % 92,0 % 456 041 91,4 %
leden až únor 2023 71,1 % 87,5 % 93,1 % 458 294 92,4 %

Z meziročního srovnání vyplývá, že se snížil celkový počet vlaků, které přijely do své cílové stanice se zpožděním pět a více minut. Zatímco za období ledna a února loňského roku jsme zaznamenali 39 328 takových spojů, letos jich bylo 34 890. To představuje zlepšení o více než 11 procent. Průměrná doba zpoždění těchto vlaků se loni i letos pohybovala okolo 16 minut.

Velký vliv na pravidelnost vlaků mají především mimořádné události způsobené střety s osobami či silničními vozidly nebo nepříznivým počasím. V osobní dopravě se za letošní leden a únor podílely na celkové době zpoždění ze 70,7 procenta. Dalších 14,4 procenta měli na svědomí dopravci, zbývajících 14,9 procenta šlo na vrub Správy železnic. 

Pokud bychom sečetli dohromady celkovou délku zpoždění za leden a únor s odpovědností Správy železnic, v loňském roce činila celkem 175 545 minut, zatímco letos to bylo dohromady 122 251 minut. To znamená zlepšení o 30,4 procenta. 
 
Zpět na výpis článků