Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 řeší zkapacitnění železnice i dokončení dálniční sí

Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 řeší zkapacitnění železnice i dokončení dálniční sí
25. 1. 2017Média a tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy dnes vládě předložilo dokument Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030, který navazuje na Dopravní politiku ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050. Řeší mj. problémy nedostatečné kapacity železnice, nedokončenou dálniční síť v České republice a stanoví také železniční a silniční dopravní stavby, které je třeba v daném období zajistit.

Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 řeší zkapacitnění železnice i dokončení dálniční sí
„Musíme vytvořit takové prostředí, v němž budou moci být plně rozvinuty přednosti jednotlivých druhů dopravy, zejména doprava železniční. Nákladní vlaky mají potíže s kapacitou dopravní cesty zejména na trati mezi Prahou, Českou Třebovou a Ostravou, kde si v osobní dopravě konkuruje trojice železničních společností. Tento stav vede k tomu, že dopravci vypravují větší počet kratších vlaků a pro nákladní dopravu na této páteřní lince nezbývá ve dne mnoho volných termínů,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Situaci má Správa železniční dopravní cesty zlepšit efektivnějším plánováním odjezdů osobních vlaků nebo zlevněním poplatků za užití souběžných a méně využívaných tratí. Výše poplatků za průjezd by se měla vypočítávat podle vytíženosti konkrétní tratě od začátku platnosti jízdního řádu pro rok 2018. Rozdíl mezi výnosem z poplatku od dopravců  a skutečnými náklady bude zcela hrazen ze SFDI na základě pětileté smlouvy, což nově umožní schválená novela zákona o SFDI. „Pro dopravce bude k dispozici webová kalkulačka pro snadný výpočet ceny za použití železniční dopravní cesty. Kategorie vlaků budou zohledněny v produktovém faktoru, stejně jako dosavadní nabídkové ceny,“ upřesnil ministr Ťok s tím, že počítá také s podporou překladišť/terminálů kombinované dopravy.

Mezi prioritními stavbami, které jsou nutné pro udržení důležitých přeprav zboží po železnici, je například zvýšení kapacity trati mezi Chocní a Ústím nad Orlicí. Pro dálkovou osobní dopravu by měla vzniknout nová trať, vedená více přímým směrem, která umožní projet členitou krajinou rychleji. Ministerstvo dopravy dále také navrhlo posoudit možnost propojit levobřežní a pravobřežní železniční labskou trať mezi Litoměřicemi a Mělníkem. To by umožnilo využít nákladní obchvat Prahy i pro nákladní vlaky vedené po levobřežní trati, například pro vlaky kombinované dopravy obsluhující terminál Lovosice.

Ministerstvo také zavedením měřičů odebraného elektrického proudu ze sítě hodlá motivovat železniční dopravce k nákupu úspornějších elektrických lokomotiv, což dnes už řada zemí využívá, s podmínkou zajištění kompatibility českých palubních zařízení se zahraničními systémy.

V silniční dopravě úřad stanovil jako klíčové dokončení Pražského okruhu, dálnice D35 v úseku z Opatovic nad Labem do Mohelnice, dálnice D3 do jižních Čech a D7 spojující hlavní město s Chomutovem. V říční dopravě je prioritou stavba plavebního stupně Děčín.


 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků