MD seznámilo zástupce Evropské komise s českými projekty pro OPD2

MD seznámilo zástupce Evropské komise s českými projekty pro OPD2
6.10.2015Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy společně s ŘSD a SŽDC prezentovalo zástupcům Evropské komise dopravní projekty, které budou v Česku realizovány v následujících letech za využití finančních prostředků Operačního programu Doprava 2 (OPD2) a prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility - CEF). „Info day“ se uskutečnil ve čtvrtek 1. října na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu.

Za Evropskou komisi se jednání zúčastnili zástupci klíčových vrchních ředitelství pro oblast dopravy -   Generálního ředitelství pro mobilitu a dopravu (DG MOVE), Generálního ředitelství pro regionální městskou politiku (DG REGIO) a Generálního ředitelství pro životní prostředí (DG ENV). Pozvání přijal také zástupce iniciativy JASPERS, která poskytuje technickou pomoc při přípravě velkých infrastrukturních projektů.

„Cílem informačního dne bylo představit velké české dopravní projekty a vysvětlit pozitivní dopady jejich realizace. Také v novém programovém období nás čeká intenzivní komunikace s Evropskou komisí a já věřím, že i tato akce přispěla k posílení vzájemných vztahů a zlepšení budoucí spolupráce,“ řekl po jednání náměstek Tomáš Čoček.

Zpět na výpis článků
Související články