Ministerstvo dopravy rychlíky na trati Plzeň – Most předá soukromé společnosti

Ministerstvo dopravy rychlíky na trati Plzeň – Most předá soukromé společnosti
1.8.2016Média a tiskové zprávy

Provoz rychlíků na lince R16 z Plzně do Mostu bude od poloviny prosince letošního roku (začátku platnosti jízdního řádu 2016/2017) zajišťovat společnost GW Train Regio. K přímému zadání této společnosti Ministerstvo dopravy přistoupilo poté, co antimonopolní úřad ve druhém stupni potvrdil své rozhodnutí o zrušení soutěže vyhlášené v minulém roce. Jedná se o prvního soukromého dopravce, který bude provozovat rychlíkovou linku v rámci závazku veřejné služby.

Soutěž na linku R16 byla do českého i evropského věstníku veřejných zakázek odeslána už v únoru 2015 s tím, že vítěz soutěže začne provozovat vlaky od poloviny prosince 2016 na dobu 15 let. Společnost GW Train Regio ve zrušené soutěži podala nejnižší nabídku. Protože soutěž České dráhy napadly podáním u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ministerstvo s ohledem na nezbytnost zajistit dopravní obslužnost následně v listopadu 2015 z důvodu právní jistoty notifikovalo v Úředním věstníku EU přímé zadání na dobu desíti let pro případ, kdyby soutěž byla antimonopolním úřadem skutečně zrušena.

„Jsem zastáncem otevírání trhu dálkové železniční dopravy a už v minulém roce jsem deklaroval, že linku po zrušení soutěže zadáme napřímo tomu, kdo podal nejvýhodnější nabídku. Společnost GW Train Regio už má k dispozici i potřebná vozidla a aktuálně již s Českými drahami i regionálními objednateli Plzeňským a Ústeckým krajem jedná o podmínkách uznávání jízdného a zapojení do integrovaného dopravního systému,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Pokud jde o legislativní rámec, evropské právo umožňuje jak přímé zadání, tak možnost soutěže. Většina evropských států přitom využívá přímé zadání nebo kombinuje oba modely. „Rádi bychom v dalších měsících připravili nabídková řízení pro další linky, v první řadě linky Liberec – Pardubice, Liberec – Ústí nad Labem, Praha – Ústí nad Labem – Cheb a Praha – Ústí nad Labem – Děčín a zároveň umožnili na vybraných linkách na obnovu vozidel využít prostředky z Operačního programu Doprava,“ doplnil ministr Ťok.

Zpět na výpis článků