Ministerstvo dopravy se zapojilo do akce „Hack the Crisis“

Ministerstvo dopravy se zapojilo do akce „Hack the Crisis“
23.4.2020Média a tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy se aktivně účastní pořádání virtuálního hackathonu „Hack the Crisis“, jehož cílem je podpořit projekty s cílem zmírnit dopady pandemie COVID-19 u nás. Hackathon, který probíhá online, je realizován týmem složených ze zástupců ministerstev, státních agentur, firem, oborových asociací a sdružení a akademické sféry. V jeho rámci jsou autorům slibných projektů nabízeny finanční prostředky v rámci existujících či nově zřízených programů, ale také například mentoring.

Ministerstvo dopravy se zapojilo do akce „Hack the Crisis“
Za oblast dopravy patří mezi prioritní témata především projekty týkající se optimalizace dopravy a mobility obyvatelstva, aplikací družicové navigace a geoanalytiky, dronů nebo přepravy zboží. Cílem je najít taková řešení, která jsou efektivní a především rychle uplatnitelná v praxi.  Role ministerstva dopravy se bude spočívat především v odborné konzultaci navrhovaných témat. 

Firmy se do virtuálního hackathonu můžou zapojit tak, že zašlou své návrhy projektů přes jednoduchý webový formulář na stránce hackthecrisis.cz. Ten následně vyhodnotí porota, složená z řad expertů, zástupců akademické sféry a státní správy s přímým napojením na ústřední krizový štáb, který mapuje priority a potřeby státu a který do 48 hodin po zaslání přihlášky zpracuje stručný feedback o potřebnosti realizace daného projektu. 

V případě, že projekt bude doporučený k realizaci, dostane odpovídající podporu, ať už ve formě financí, poradenství, výpočetní kapacity, administrace nebo propojení se zástupci dalších firem i státu. 
 
Zpět na výpis článků