Ministr dopravy provedl inspekci mostů v Ostravě-Přívoze, po zhotoviteli žádá rychlé řešení

Ministr dopravy provedl inspekci mostů v Ostravě-Přívoze, po zhotoviteli žádá rychlé řešení
7. 10. 2014Média a tiskové zprávy

Ministr dopravy Antonín Prachař se v pondělí 6. října na místě seznámil se stavem mostních přivaděčů v Ostravě-Přívoze. Inspekce potvrdila, že přijaté rozhodnutí o omezení provozu bylo jednoznačně správné a vážné stavební vady je nutné odstranit. Ministr dopravy očekává, že společnost Eurovia, která je zhotovitelem stavby, bude technický stav těchto mostních přivaděčů řešit se vší odpovědností a v co nejkratším čase.

 „Přijel jsem na přepadovou inspekci, abych se na místě seznámil se skutečným stavem mostů. Jednoznačně lze shrnout, že ten stav je žalostný. Uložení nosné konstrukce mostu na ložiscích je mimo vymezené hranice, nosná konstrukce je narušena v místě uzavřených dilatačních spár, v podhledu mostovky jsou podélné a příčné trhliny“, uvedl ministr dopravy. Dodal, že očekává sebereflexi zhotovitelů stavby a rychlý návrh skutečného řešení, tak aby se oprava mohla zahájit ještě před zimním obdobím.

Ředitelství silnic a dálnic stav mostů průběžně monitoruje a připravuje nový přepočet jejich zatížitelnosti. Další postup při stanovení dopravních omezení se odvine od této analýzy. Úplné uzavření je až posledním krokem, pokud se ale stav mostů zhorší, nelze ho vyloučit. Pro ministerstvo dopravy i ŘSD musí být na prvním místě bezpečnost řidičů. 

Ředitelství silnic a dálnic 8. září zakázalo na problematické mosty vjezd nákladních aut a vozidel nad 3,5 tuny. Dopravní omezení se týká mostních konstrukcí na silnici I/56, které jsou součástí mimoúrovňové křižovatky Místecká. Mosty se tedy nenacházejí přímo na D1 (D47), byly ale realizovány v souvislosti s její stavbou. K omezení vjezdu nákladních vozidel a snížení rychlosti přistoupilo ŘSD  na základě mimořádných mostních prohlídek a geodetického zaměření provedených na počátku srpna.

ŘSD požaduje již od konce roku 2012 odstranění závažných vad obou mostů na základě řádné reklamace, tedy na náklady zhotovitelů a v následném probíhajícím rozhodčím řízení. Stavební firmy však svoji záruční odpovědnost za vznik těchto vad odmítly. V souvislosti s velmi špatným stavem mostů v Ostravě-Přívoze vyzvalo ŘSD zhotovitele, aby do 22. září připravil projekt technického řešení oprav. Návrh předložený společností Eurovia ale zdaleka neřeší celý rozsah vad těchto mostních přivaděčů. Ministr dopravy proto nyní zhotovitele znovu vyzval, aby se postavil k tomuto problému zodpovědně a předložil adekvátní návrh řešení.  

Zpět na výpis článků