Otevřený dopis ministra dopravy senátorům k železničnímu mostu pod Vyšehradem

Otevřený dopis ministra dopravy senátorům k železničnímu mostu pod Vyšehradem
16.3.2023Média a tiskové zprávy

Ministr dopravy se rozhodl reagovat otevřeným dopisem na výzvu senátorů ve věci modernizace železničního mostu pod Vyšehradem. Přinášíme celé znění otevřeného dopisu.

Otevřený dopis ministra dopravy senátorům k železničnímu mostu pod Vyšehradem
V Praze dne 16. března 2023
 

Otevřený dopis senátorům k železničnímu mostu pod Vyšehradem


Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

 vážím si Vašeho zájmu o osud železničního mostu pod Vyšehradem.

     Rád bych Vás ubezpečil, že podnikáme všechny kroky pro to, aby veřejnost měla k dispozici úplné a podrobné informace. Dovoluji si Vás odkázat na internetovou stránku novymostvyton.cz, kde najdete všechny dostupné dokumenty, historické studie, zhodnocení aktuálního stavu mostu, kde si můžete také přečíst podrobnou informaci o průběhu architektonické soutěže, která probíhala v předchozích letech, a kde jsou také k dispozici výsledky a všechny závěry nedávného technického kolokvia, kterého se účastnili i zahraniční experti.

    Chtěl bych také připomenout, že jsme 18. ledna letošního roku prezentovali veřejnosti vítězné řešení železničního mostu pod Vyšehradem spolu s představením dalších návrhů, které postoupily do druhého kola architektonické soutěže. Následovala odborná diskuze, kterou jsme zopakovali na stejném místě 2. března. Z obou událostí jsou na výše uvedených webových stránkách dostupné záznamy. Kromě toho jsem se také osobně spolu se zástupci Správy železnic zúčastnil dvou dalších diskusí Vámi zmiňované iniciativy. Další diskuse se uskuteční v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v úterý 28. března od 19 hodin.

    Jsem přesvědčen, že jak Ministerstvo dopravy, tak Správa železnic věnuje v těchto dnech pozornost maximálnímu vyvážení veřejných zájmů, včetně památkové péče. Rád bych využil Vašeho zájmu a pozval Vás jednak k návštěvě samotného mostu na Výtoni a také k semináři, kde bychom Vám podrobně představili ať již všechny argumenty, výsledky samotné architektonické soutěže, tak byste také měli možnost se dopodrobna seznámit se všemi názory na jedné i na druhé straně.

    Věřím, že čas pro takový seminář najdete, dovolím si jej uspořádat v nejkratším možném termínu.

Ještě jednou děkuji a těším se na setkání.

S úctou
Martin Kupka

Původní dopis senátorů můžete nalézt zde. 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků