Projednávání přestupků řízení pod vlivem návykové látky se zefektivní

Projednávání přestupků řízení pod vlivem návykové látky se zefektivní
26.2.2014Tiskové zprávy

Vláda na svém dnešním jednání schválila nařízení, kterým se výrazně zjednoduší, postup odhalování případného spáchání přestupku řízení pod vlivem návykové látky a jeho dokazování v přestupkovém řízení. Nově se zavádí právní domněnka, že řidič je ovlivněn návykovou látkou, jsou-li v jeho krevním vzorku zjištěny tyto látky v určitém nadlimitním množství. Odpadá tak nutnost zpracování znaleckého posudku z oblasti psychiatrie, čímž se přestupkové řízení výrazně urychlí i zlevní. Nařízení nabude účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Dosavadní postup byl značně časově náročný. Posoudit, zda řidič byl, či nebyl pod vlivem návykové látky, mohl na základě psychiatrického vyšetření a výsledků z laboratorního vyšetření pouze znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Bylo tedy nutné zpracovat dva znalecké posudky – jeden z oboru toxikologie (přítomnost návykových látek v krvi) a druhý z oboru psychiatrie (možnost ovlivnění chování řidiče). Přestupek tak mnohdy nebyl projednán ve lhůtě jednoho roku, což mělo za následek zánik odpovědnosti za přestupek a nepotrestání samotného pachatele.

Nově bude závěr o (ne)ovlivnění řidiče návykovou látkou učiněn na základě analýzou zjištěných hodnot návykových látek v krevním vzorku řidiče, tj. pouze na základě toxikologického znaleckého posudku. Řidič bude ovlivněn návykovou látkou, budou-li v jeho krvi zjištěny návykové látky v určitém nadlimitním množství. Seznam nejčastěji zneužívaných návykových látek a jejich limitních hodnot je uveden v nařízení. U ostatních návykových látek, které se vyskytují sporadicky, se bude postupovat dle dosavadní praxe, tedy cestou znaleckého posudku z oboru toxikologie i psychiatrie.

„Přínosem nařízení je snížení nákladů i administrativní zátěže úředníků obcí s rozšířenou působností. Věřím, že zefektivnění přestupkového řízení odradí řidiče od jízdy pod vlivem návykových látek a přispěje tak ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu," řekl náměstek ministra dopravy Milan Feranec.

Nové nařízení nic nemění na tom, že řidič nesmí řídit vozidlo pod vlivem návykové látky. Limitní hodnoty návykových látek jsou stanoveny pro účely správního řízení. Jedná se o nejnižší hodnoty, u nichž lze s jistotou prokázat užití návykové látky. Řidiči rozhodně nemohou spoléhat na to, že po užití určitého množství návykové látky ještě budou takzvaně v limitu. Aby nedošlo k přílišné benevolenci nebo naopak přísnosti při posuzování ovlivnění řidičů návykovými látkami, spolupracovalo Ministerstvo dopravy při přípravě nařízení s lékařskými odborníky z České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Zpět na výpis článků