Ředitelství silnic a dálnic uvádí do provozu nový Doubský most v Karlových Varech

Ředitelství silnic a dálnic uvádí do provozu nový Doubský most v Karlových Varech
5.12.2019Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje ve čtvrtek 5. prosince nový Doubský most v Karlových Varech. Most přes řeku Ohři, který propojuje místní části Tašovice a Doubí, je součástí silnice I/20, což je významná dopravní tepna, vedoucí z Karlových varů do Plzně a dále do Českých Budějovic.

Ředitelství silnic a dálnic uvádí do provozu nový Doubský most v Karlových Varech
„Jednalo se o demolici a následnou výstavbu zcela nového mostu. Vše se nám podařilo v rekordním čase
37 týdnů také díky tomu, že v rámci výběrového řízení byl poprvé použit takzvaný žlutý FIDIC, kdy
zhotovitel zajišťuje nejen samotnou výstavbu, ale i veškerou přípravu, která zahrnuje zpracování
projektové dokumentace, inženýrskou činnost a vydání stavebního povolení“, vysvětlil specifika stavby
nového mostu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Doubský most
 
Jedná se o mostní objekt o dvou polích. Nosná konstrukce je z 12 ocelových nosníků výšky 1 m, které
jsou spřaženy železobetonovou deskou. Spodní stavba je železobetonová. Křídla rovnoběžná, založení
mostu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách.
 
  • Délka přemostění 74,00 m
  • Délka mostu 89,40 m
  • Délka nosné konstrukce 76,00 m
  • Rozpětí 37,50 + 37,50 m
  • Šířka mostu 12,10 m
  • Stavební výška 1,47 m
  • Šířkové uspořádání S7,5/50

Zhotovitel: EUROVIA CS

Celková cena stavby: 74,3 mil. Kč bez DPH

Termín realizace: 03/19 – 12/19


 
Zpět na výpis článků