Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D55 Olomouc – Kokory

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D55 Olomouc – Kokory
25.4.2023Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokory. Nový dálniční úsek bude zprovozněn v roce 2025. D55 se tak řadí mezi nejvíce rozestavěné dálnice v České republice. Aktuálně se pracuje skoro na 30 km.
 
 

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D55 Olomouc – Kokory
„Jedná se o první část dálničního propojení Olomouce a Přerova, které nahradí kapacitně již nedostačující silnici I/55. Nová směrově dělená komunikace zvýší v místě zásadním způsobem bezpečnost a plynulost dopravy. Díky dálnici se také výrazně zlepší životní podmínky obyvatel obce Krčmaň, z které bude díky dálnici odvedena veškerá tranzitní doprava. Intenzivně připravujeme také druhou část dálnice z Kokor do Přerova. Během příštího roku plánujeme vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele, abychom mohli následně v roce 2025 stavbu zahájit,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.  

Součástí stavby je také oboustranná odpočívka Majetín, která však bude zprovozněna až společně s dálničním úsekem z Kokor do Přerova.  

Po svém dokončení bude D55 tvořit jednu z páteřních komunikací dálniční sítě, která propojí sídelní oblasti střední, jihovýchodní a jižní Moravy. Zároveň nahradí stávající silnici I/55, jejíž kapacita je již nedostatečná a nevyhovuje současným intenzitám provozu. 

D55 povede od Olomouce kolem Přerova, Hulína a Otrokovic, kde bude prostřednictvím dálnice D49 napojeno také krajské město Zlín. Přes úseky kolem Uherského Hradiště, Bzence a Hodonína bude D55 v budoucnu u Břeclavi napojena na dálnicí D2. V provozu je aktuálně 19 km, ve výstavbě 30 km. Po dokončení bude celková délka dálnice D55 100 km.

Stavba je navržena ke spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021 – 2027.

Hlavní trasa
délka: 7,6 km 
kategorie: D 25,5/120
počet všech stavebních objektů: 131

Zhotovitel: EUROVIA CS
Cena stavby dle smlouvy: 1 948 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2023 – 2025

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 274,3 kilometrů nových staveb. Jedná se o 166,1 km dálnic a 108,2 km silnic I. třídy.

Ve výběrovém řízení se nachází dalších 75,9 km dálnic a silnic I. třídy.

Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu Ministerstva dopravy. 
Zpět na výpis článků