Řidiči, jste již připraveni na zimní podmínky?

Řidiči, jste již připraveni na zimní podmínky?
1.12.2021Tiskové zprávy

Zimní podmínky každoročně přináší zvýšené nároky na řidiče i vozidla více než v jiných ročních obdobích. Vlivem střídajícího se počasí či extrémních podmínek je třeba být stále ve střehu a reagovat na měnící se situace v závislosti na krajině, kterou projíždíte. Silnice, ač se zdá býti suchá a bezpečná, Vás může zaskočit např. v zatáčce či na mostě námrazou, kterou jste nečekali.

Řidiči, jste již připraveni na zimní podmínky?
„V roce 2020 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí evidováno 1829 dopravních nehod. Při nich zemřelo 10 lidí a dalších 40 bylo těžce zraněno, lehce bylo zraněno 619 osob. Počet těchto dopravních nehod byl v roce 2020 nejnižší za 10 let. Opět ale musíme připomenout, že uplynulý rok byl ovlivněn omezeními v dopravě souvisejícími s epidemii COVID-19,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Oproti předchozímu roku bylo usmrceno o 1 osobu méně, o 11 klesl také počet těžce zraněných. V důsledku většího poklesu počtu dopravních nehod způsobených námrazou, sněhem či náledím než poklesu počtu usmrcených došlo k více než 100% nárůstu závažnosti nehod. Závažnost nehod je definována jako počet usmrcených osob na 1000 nehod. V roce 2020 dosáhla hodnoty 5,5. 

Nehody,-namraza-(1).png


Stav vozovky


Z evidence PČR je zřejmé, že v období 2011-2020 docházelo nejčastěji k nehodám, když byl povrch vozovky ve stavu „náledí, ujetý sníh-neposypané“. Za tohoto stavu došlo k téměř 53 % veškerých nehod, které vznikly v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí. Při této situaci došlo také k největšímu počtu úmrtí (98 ze 180) a těžkých zranění (537 z 956), což tvoří téměř 56 % veškerých závažných následků tohoto typu dopravních nehod. V případě kategorií „souvislá vrstva sněhu“ a „náledí, ujetý sníh – posypané“ došlo přibližně ke stejnému počtu nehod. Tyto nehody tvořily necelých 46 % všech nehod způsobených vlivem námrazy, sněhu a náledí. Při těchto nehodách bylo usmrceno 46 respektive 36 osob. Nejnižší četnost nehod a jejich vážných následků připadala na kategorii náhlá změna stavu vozovky. Za sledované období došlo pouze k 16 takovým nehodám. Nutno však podotknout, že při nich zemřelo 5 osob a 12 bylo zraněno těžce.

Specifika provozu vozidla v zimním období


Kromě nebezpeční výskytu sněhu nebo ledu na vozovce je povinností řidiče odstranit z vozidla nečistoty, námrazu nebo sníh, které zabraňují ve výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Řidič také nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by mohl při uvolnění ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Pád sněhu nebo ledu z jedoucího vozidla patří k rizikům, která mnozí řidiči zanedbávají. Omezení výhledu z vozidla zvyšuje riziko vzniku dopravní nehody v důsledku přehlédnutí jiného účastníka provozu.

Pneumatiky


Jedním z klíčových faktorů při udržení směrové stability je adheze, která je do značné míry závislá na kvalitě/stavu/druhu pneumatik. Dle datové základny Hloubkové analýzy dopravních nehod používá poměrně velké množství řidičů zimní pneumatiky celoročně (průměrně cca 30 %). Velmi často dochází také k tzv. „dojíždění“ pneumatik (pneumatika odpovídá požadavkům na hloubku hlavní dezénové drážky pro letní měsíce). Zimní pneumatiky mají ovšem jiné složení směsi než pneumatiky letní, tudíž nemusí být svými jízdními vlastnostmi pro používání v letních měsících a ve vysokých teplotách ideální. Zimní pneumatiky musí splňovat vysoké nároky na ovladatelnost na sněhu a ledu, při teplotách nad 7 °C však nemají optimální vlastnosti, ztrácejí přilnavost k vozovce a mohou se stát bezpečnostním rizikem. Zvláště jízda na horkém asfaltu je zcela nevhodná.

Rizikovým faktorem je používání letních pneumatik v zimních měsících. Letní pneumatiky zkřehnou a jejich jízdní vlastnosti se diametrálně změní. Případy, kdy řidiči měli při nehodách na vozidle letní pneumatiky, nejsou naštěstí nepříliš časté. Jak dokládají data nehod šetřených v rámci Hloubkové analýzy nehod, v zimním období (1.11-31.3) byly na vozidlech přibližně v 6 % případů letní pneumatiky. 
Zpět na výpis článků