Technologické centrum AV ČR je ESA Technology Transfer Broker pro Českou republiku

Technologické centrum AV ČR je ESA Technology Transfer Broker pro Českou republiku
13.10.2015Tiskové zprávy

Technologické centrum AV ČR je ESA Technology Transfer Broker pro Českou republiku

Praha 13. 10. 2015 - Technologické centrum AV ČR zvítězilo v národním tendru na zajištění služeb brokera technologického transferu pro Evropskou kosmickou agenturu (European Space Agency-ESA) v České republice a stalo se tak organizací s tímto statusem s celostátní působností. Tendr vyhlásilo Ministerstvo dopravy, gestor kosmických aktivit v ČR, které v rámci podpory technologického transferu usilovalo od roku 2013 o zapojení ČR do sítě zprostředkovatelů technologického transferu ESA Technology Transfer Network. Od 1. září 2015 je tedy ČR zapojena do této významné sítě a má svého „makléře" (brokera) transferu znalostí a transferu technologií.

Česká republika se stala 18. členem ESA v listopadu 2008 a byla prvním státem z východní Evropy, která do ESA vstoupila. ESA, která byla založena před 40 lety (9. srpna 1975), využívá ve svých členských státech sítě kvalitních center transferu technologií (TT) k aktivnímu vyhodnocování tržních potřeb v oblastech, kde je zřejmý potenciál ve využívání stávajících kosmických technologií. Česká republika tímto krokem rozšiřuje svoji aktivitu v ESA a stává se členem sítě ESA Technology Transfer Network po boku dalších 14 členských zemí, kterými jsou Velká Británie, Rakousko, Německo, Lucembursko, Itálie, Portugalsko, Řecko, Norsko, Španělsko, Francie Nizozemsko, Finsko, Švédsko a Belgie. ČR je první zemí z bývalého východního bloku, která se do ESA TT Network zapojila.

Síť disponuje on-line databází s tržištěm technologií, metodik, ověřených praxí, nových materiálů apod., kde lze porovnávat technologické poptávky s dostupnými kosmickými technologiemi a tyto dále nabízet k využití v komerční nekosmické oblasti. Hlavním cílem projektu je zvyšování četnosti transferů znalostí a technologií z kosmických programů ESA do průmyslu, ale i od firem či vysokých škol pracujících v kosmických technologiích do dalších průmyslových oblastí mimo kosmický sektor. Transfer technologie může směřovat rovněž od českého subjektu do ESA. Český broker bude také dále spolupracovat s nově vznikajícím technologickým inkubátorem ESA BIC, který by měl začít svou činnost v ČR v několika příštích měsících.


Technologické centrum AV ČR touto novou aktivitou navazuje na svá četná zapojení v oblasti podpory kosmických aktivit. Je národním kontaktem pro Kosmické aplikace v projektu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020, plní roli kontaktu pro spolupráci s českým průmyslem pro Evropskou jižní observatoř ESO (Industry Liaison Officer) a pořádá ve spolupráci s Ministerstvem dopravy konferenci Gate2Space.
Výše zmíněné aktivity Technologického centra AV ČR spolu s aktivní rolí Ministerstva dopravy při rozvoji oblasti kosmických aktivit v ČR budou zajisté výhodou pro spolupráci s agenturou ESA a příslibem kvalitního partnera pro její program podpory technologického transferu (Technology Transfer Program).


Technologické centrum AV ČR během své 20 leté působnosti získalo mnoho domácích mezinárodních kontaktů a získalo dlouholeté zkušenosti s přenosem technologií v mezinárodním měřítku. V České republice je koordinátorem mezinárodní sítě pro podporu podnikání Enterprise Europe Network, jež má dnes zastoupení ve více než 50 zemích světa, ve kterých působí na 600 partnerských organizací. Technologické centrum AV ČR v rámci sítě Enterprise Europe Network asistuje při vzájemných kontaktech firem a při následném přenosu technologií mezi partnery. Za posledních 7 let činnosti sítě asistovali pracovníci centra při uzavření 97 mezinárodních dohod, Technologické centrum AV ČR je prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network také organizátorem mezinárodních kooperačních setkání, kterých se za 7 let činnosti sítě zúčastnilo na 1 079 firem.

Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV ČR) je neziskovým sdružením právnických osob, které se od založení v roce 1994 rychle stalo významným národním pracovištěm pro podporu výzkumu a vývoje v Evropském výzkumném prostoru. Činnost TC AV ČR se výrazně orientuje i na podporu vzniku a rozvoje malých inovačních firem a na realizaci mezinárodních technologických transferů, koordinuje činnost české části mezinárodní sítě Enterprise Europe Network. Specializovanou činností TC AV ČR jsou analytické a koncepční práce zabývající se strategiemi výzkumu, vývoje a inovací v souvislosti s ekonomickými a sociálními potřebami České republiky. Prostřednictvím České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) v Bruselu současně zajišťuje přímý kontakt českého výzkumu s významnými evropskými institucemi, zejména s Evropskou komisí a Evropským parlamentem.
Pro více informací navštivte www.tc.cz. Kontakt pro média: Michaela Blšťáková, e-mail: blstakova@tc.cz; tel.: +420 725 047 814

Ministerstvo dopravy je od roku 2011 koordinátorem kosmických aktivit v ČR a je odpovědné za realizaci Národního kosmického plánu schváleného vládou ČR. Do jeho gesce mj. přímo spadá členství ČR v ESA a spolupráce s GSA i dalšími mezinárodními organizacemi, jejichž činnost se dotýká oblasti kosmických aktivit. Ministerstvo dopravy v ČR rovněž odpovídá za program družicové navigace Galileo a je spolugestorem programu Copernicus zaměřeného na pozorování Země. Aktivně přitom na národní úrovni v této oblasti spolupracuje s ostatními resorty. Strategická rozhodnutí jsou projednávána a schvalována Koordinační radou ministra dopravy pro kosmické aktivity.


Pro více informací navštivte oficiální web portál ČR pro oblast kosmických aktivit www.czechspaceportal.cz.

 

Zpět na výpis článků