Cena dálničního kuponu se nemění

Cena dálničního kuponu se nemění
20.06.2019 15:01:24Na pravou míru
Cena dálničního kuponu se nemění

V médiích se objevila informace o chystaném zdražení dálničních kuponu pro příští rok v rámci schvalování pozměňovacích návrhů k zákonu o pozemních komunikacích. Navrhovaná úprava počítá pouze se zvýšením zákonného limitu, nikoliv se zdražení dálničního kuponu.

Cena dálničního poplatku zůstává v posledních několika letech nezměněna a roční kupón stojí stále 1 500 Kč. Dalniční poplatek se tak nezvýšil od roku 2012, i když kvůli růstu cen a inflace by kupon mohl stát o několik stokorun víc.

Ve stávajících cenách dálničního kuponu je právě zohledněn velký rozsah oprav a modernizací, který v posledních letech probíhá. Peníze z dálničních kuponů jdou jinak zcela zpět do oprav a nových silničních staveb.

Zvýšení limitu na 2 000 Kč bylo už v původním návrhu novely zákona o pozemních komunikacích, takže s ním ministerstvo souhlasí. Otevírá to možnost, že po zavedení elektronického dálničního kupónu a dokončení velkých oprav a rekonstrukcí dálnic lze změnit výši dálničního poplatku.
 
Pokud maximální hodnotu návrhu na navýšení schválí Poslanecká sněmovna, tak je ještě potřeba k navýšení vydat nařízení vlády a samozřejmě o něm rozhodnout. Navýšení zákonného limitu tedy neznamená automatické zvýšení ceny dálničních kuponů.

Zpět na výpis článků