Dopravní stavby v příštím roce pojedou podle plánu

Dopravní stavby v příštím roce pojedou podle plánu
26.09.2019 10:27:16Na pravou míru
Dopravní stavby v příštím roce pojedou podle plánu

V těchto dnech vyšel na webu Echo24 článek se zavádějícími informacemi týkajících se nových dopravních staveb. Uvedené informace proto uvádíme na pravou míru a zveřejňujeme vyjádření I. náměstka ministra dopravy, Ing. Tomáše Čočka, Ph.D.


„Rád bych důrazně odmítl zavádějící tvrzení v úvodu článku „Nové dopravní stavby? Rozpočet nepočítá ani s těmi rozestavěnými“. Jak je dále v textu uvedeno, Ministerstvo dopravy odmítá, že by mohla nastat situace, kdy by bylo nutné zastavovat běžící stavby. I když požadavek Ministerstva dopravy na finanční prostředky vznesený vůči Ministerstvu financí při přípravě státního rozpočtu nebyl plně uspokojen, přijali jsme při sestavě plánu pro rok 2020 taková opatření, abychom byli schopni všechny stavby zahájené do 31. prosince letošního roku financovat. V rozpočtu na příští rok je potřeba na běžící stavby cca 20 mld. Kč (bez zdrojů EU), disponibilně je v rozpočtu plánováno zhruba 17 mld. Kč. Rozdíl tří miliard bude pokryt ze zůstatku rozpočtu letošního roku. Tento zůstatek byl v minulosti využíván zejména na posílení oprav silničních a železničních staveb, v příštím roce bude tedy přednostně určen na investiční činnost.
Co se týká zahajování nových staveb v roce 2020, Ministerstvo dopravy přijme taková opatření, které zamezí vzniku nekrytých smluv se zhotoviteli, ale zároveň ve spolupráci s Ministerstvem financí hledá možné další finanční zdroje na pokračování investičního programu. V závěru bych rád zdůraznil, že objem staveb oproti schválenému rozpočtu letošního roku neklesne. Důvodem zvýšení požadavků na rozpočet je tak zejména významný pozitivní posun v připravenosti staveb k realizaci.“

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., I. náměstek ministra dopravy


Zpět na výpis článků