Dopravní značky STOP, protisměr

Dopravní značky STOP, protisměr
19.12.2019 13:25:18Na pravou míru
Dopravní značky STOP, protisměr

TV Barrandov a jiná média informovaly nepřesně ohledně počtu osazených dopravních značek varujících před vjezdem do protisměru na dálnicích. Konkrétně na TV Barrandov se objevila informace, že značek mělo být rozmístěno přibližně 155 a v současné době jich je pouze 68. Informace se objevily v souvislosti s událostmi několika posledních dnů, kdy dva řidiči vjeli do protisměru a způsobili tak dopravní nehody. Informace uvádíme na pravou míru.

Nikdy jsme neřekli, že na dálničních sjezdech osadíme 155 značek STOP protisměr. Jednalo se pouze o počet vytipovaných míst. 155 dopravních značek vzešlo z návrhu Police České republiky, která vytipovala vybraná místa. Po konzultaci s Ministerstvem vnitra, ŘSD a dopravní policií byl vybrán konečný počet 66 sjezdů, kde byly značky umístěny.

Některé vytipované sjezdy Policií ČR byly v působnosti krajů, tudíž jsme jim záležitost předali a dále nemůžeme zasahovat do jejich kompetencí. Další vytipované sjezdy nebyly majetkem ŘSD a dopravní značky na tomto místě nebylo možné osadit.
 
Všechny dopravní značky byly umístěny na sjezdy do konce července tohoto roku. Na jednom ze dvou sjezdů, kde řidiči vjeli v posledních dnech do protisměru, je značka umístěná. Je ovšem zjevné, že sebelepší značení nezabrání chybě lidskému faktoru a důležitá je v tomto směru pozornost a ostražitost řidičů při řízení vozidel.


 


Zpět na výpis článků