Dostavba severní části Pražského okruhu se nikam neodsouvá!

Dostavba severní části Pražského okruhu se nikam neodsouvá!
09.09.2019 11:05:32Na pravou míru
Dostavba severní části Pražského okruhu se nikam neodsouvá!

Dostavba Pražského okruhu je v gesci státu, to ale neznamená, že do její přípravy nezasahuje nikdo jiný. Severní část okruhu dlouhodobě naráží na odpor dotčených městských částí a obcí, které jsou účastníkem územního i stavebního řízení, mohou se zapojit do procesu EIA, podávat námitky, odvolání, soudní žaloby. Odhadovat průběh, výsledky a hlavně dobu trvání těchto procesů lze z logiky věci jen velmi nepřesně.

Pokud můj předchůdce ve funkci hovořil o zahájení výstavby severní části Pražského okruhu po (nikoli v) roce 2024 a já v roce 2026, nejde o to, že by stavba nabrala někde dva roky zpoždění, jak si mylně vykládají někteří novináři. Rozdíl je dán optimistickým odhadem ministra Ťoka. Můj odhad je realistický, neboť se budeme muset vypořádat s různými obstrukcemi. Ministr dopravy nemá moc jim zabránit a není ani tím, kdo o nich rozhoduje.

Abychom stavbu co nejvíce urychlili, chceme v rámci možného dotčeným obcím a městským částem vyjít maximálně vstříc.  S vedením Prahy proto vedeme diskusi nad konkrétním technickým řešením staveb ve vazbě na průchod místními částmi či obcemi těsně za hranicí Prahy  (Suchdol, Čakovice, Vinoř, Přezletice, Radonice), tvarem křižovatek a jejich četností, prověřuje se rozsah umístění části Pražského okruhu do tunelu.

Pokud se nám podaří s Prahou a dotčenými obcemi dohodnout a začít stavět dřív, budu jenom rád, ale slíbit to nemohu.


Vladimír Kremlík, ministr dopravy

Zpět na výpis článků