Finance na stavby železnic nejsou ohroženy

Finance na stavby železnic nejsou ohroženy
28.11.2019 14:23:44Na pravou míru
Finance na stavby železnic nejsou ohroženy

TV Nova a další média poukazují na údajný nedostatek financí pro Správu železniční dopravní cesty, která má v ČR na starosti opravy a rozvoj železniční sítě. Čtenář či divák může nabýt dojmu, že nás příští rok čeká velký pokles finančních zdrojů v této oblasti. Informace uvádíme na pravou míru.


V tuto chvíli můžeme konstatovat, že, je zajištěn dostatek zdrojů na pokračování všech běžících staveb z roku 2019. Pokryty jsou rovněž projekty SŽDC financované z úvěru EIB v rámci blendingového financování (spolufinancování ze zdrojů CEF Blending a úvěru EIB). 
 
U ostatních akcí je financování v současné době řešeno. Nově jsme získali pro rok 2020 dodatečně 3,6 miliardy korun na stavby ŘSD a SŽDC. Navíc rozpočet zároveň obsahuje nerozepsanou položku na investice, která se bude rozepisovat v lednu podle skutečnosti jednotlivých staveb. Takže skutečný objem prostředků pro SŽDC bude reálně vyšší. 
 
Návrh rozpočtu SFDI na rok 2020 celkem činí 87,3 mld. Kč, z toho národní zdroje činí 70,2 mld. Kč a EU zdroje 17,1 mld. Kč. (národní zdroje budou navýšeny o uvedené 3,6 mld. Kč převodem do roku 2020).
 
Návrh rozpočtu SŽDC je ve stejné výši jako vloni - návrh 29 771 642 Kč z národních zdrojů.

Železničáři prý přijdou o peníze. Tyto stavby jsou v ohrožení. PŘEHLED 


Zpět na výpis článků