Finanční prostředky na dopravní stavby nechybí a chybět nebudou

Finanční prostředky na dopravní stavby nechybí a chybět nebudou
15.10.2019 12:27:47Na pravou míru
Finanční prostředky na dopravní stavby nechybí a chybět nebudou

V některých médiích se opakovaně objevují zprávy o tom, že chybí peníze na běžící dopravní stavby. Vzhledem k tomu, že se tyto informace nezakládají na relevantních informacích, uvádíme naše vyjádření ve věci Státního fondu dopravní infrastruktury.

Rozhodně odmítáme, že by mohla nastat situace, kdy by bylo nutné zastavovat běžící stavby. Během srpna se ministr dopravy Vladimír Kremlík dohodl s ministryní financí Alena Schillerová na navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury o 5 miliard korun oproti původnímu návrhu.

Díky této dohodě půjde v příštím roce na výstavbu a údržbu silnic, železnic a dalších infrastrukturních staveb v roce 2020 z národních zdrojů rekordních 70,2 mld. korun. K tomu musíme připočítat ještě finance z evropských fondů. Bavíme se tak o částce minimálně 87,3 miliard korun, kterou bude příští rok disponovat rozpočet SFDI. Celkový objem finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2020 je tak vyšší, než v rozpočtu pro rok 2019.

Pokud budeme v příštím roce úspěšní při zahajování nových staveb, může nastat situace, že potřeby SFDI budou vyšší, než se kterými návrh rozpočtu počítá. To ale není vůbec nic nového. Na grafu výše je jasně vidět, že v minulých letech docházelo podle aktuálních potřeb k dalším úpravám rozpočtu. Většinou se jednalo o jeho navýšení o deset, ale i dvacet miliard. Proto ani zmíněných 87,3 mld. korun nelze považovat za konečnou sumu, která půjde příští rok do výstavby a rekonstrukcí dopravní infrastruktury.

Jsme si samozřejmě vědomi toho, že pokud chceme co nejdříve dostavět naši páteřní dálniční síť, budeme na to potřebovat dostatečné množství financí nejen v příštím roce, ale i v letech následujících, kdy dojde k postupnému útlumu evropských zdrojů. Do budoucna nemůžeme být závislí pouze na národních zdrojích. Na ministerstvu dopravy byla proto zřízena pracovní skupina, která se otázkou efektivního financování budoucích dopravních staveb zabývá. Kromě odborníků z ministerstva, jsou v ní odborníci z privátního sektoru, z bankovnictví nebo z České národní banky.

Na základě definovaných finančních potřeb vyplývajících z plánů vlády (dostavba dálniční sítě, obchvaty měst, modernizace železnice, opravy nádražních budov apod.) bude tato skupina definovat ideální finančních model ve vztahu k možnostem rozpočtu ČR, fondů EU a zapojení různých finančních nástrojů. Model má být zpravován pro období do roku 2025 s možným delším výhledem. Cílem je předložit materiál popisující možnosti budoucího financování nejpozději do konce letošního roku.

V současné době již běží PPP projekt na výstavbu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. PPP projekty jsou osvědčeným modelem v mnoha evropských zemích. Na základě zkušeností s výstavbou úseku D4 ho do budoucna chceme uplatňovat i u dalších staveb. Jednáme i  s Evropskou investiční bankou, se kterou řešíme hlavně parametry úvěrů na rozvoj moderních a bezpečných železnic. Úvěr ve výši miliard korun bychom mohli čerpat již roku 2020.

Součástí nových forem financování dopravní infrastruktury je i transformace Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD na akciovou společnost s vyšší organizační flexibilitou a podstatně nižší finanční závislostí na státním rozpočtu.
 

Zpět na výpis článků