Pracujeme na tom, aby se objíždění zpoplatněných úseků nevyplácelo

Pracujeme na tom, aby se objíždění zpoplatněných úseků nevyplácelo
25.07.2019 16:28:33Na pravou míru
Pracujeme na tom, aby se objíždění zpoplatněných úseků nevyplácelo

Ilustrační foto/ V deníku Právo vyšel dne 25. července článek: Rozšíření mýta poškodí krajské silnice, ve kterém několik regionálních politiků odmítá připravované zpoplatnění některých silnic I. třídy v příštím roce.

Kritizuje se mj. nekoncepčnost opatření a chybějící návazné kroky v podobě osazování značek. Tedy zjednodušeně řečeno: že pro kraje a obce, které se bojí objíždění nově zpoplatněných silnic I. třídy Ministerstvo dopravy nic nedělá.

Situace je ovšem jiná.

1)
Výběr silnic pro zpoplatnění vznikal jejich posuzováním tak, aby to bylo z hlediska regulatorní a nákladové funkce efektivní a současně jde o významné silnice pro dopravu těžkých nákladních vozidel. Cílem je mj. zabránit objíždění stávajících placených dálničních úseků a snížit zatěžování silnic I. tříd kamiony, které se zpoplatněným dálničním úsekům vyhýbají.

2)
11. července proběhlo koordinační setkání ke zpoplatnění silnic I. třídy. Zástupcům krajů, obcí, policie i Svazu průmyslu a dopravy ČR byly představeny návrhy na minimalizaci objíždění zpoplatněných silnic.

Rozumíme místním samosprávám, že mají z nezbytného zavedení mýta na další silnice obavy; pro zmírnění možných dopadů uděláme maximum.

Na příštím setkání v polovině srpna prodiskutujeme možnosti omezení vjezdu kamionů na vytipovaných silnicích, kde hrozí objíždění zpoplatněných úseků.

3)
Péče o silnice nižších tříd, tedy o komunikace II. a III. třídy, je ze zákona svěřena krajům, které s nimi mají hospodařit, zatímco stát se stará o dálnice a silnice I. třídy. Přesto ale šlo v uplynulých čtyřech letech na silnice II. a III. tříd mimořádně celkem 15 miliard korun ze státního rozpočtu, za což kraje opravily tisíce kilometrů svých silnic. I letos kraje obdrží pro tyto účely finance, konkrétně celkem 4 miliardy Kč.

Samozřejmě prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury dáváme i finance na cyklostezky, chodníky atp. a bude v tom i nadále pokračovat. V letech 2000–2018 bylo na tyto účely poskytnuto 2 655 příspěvků jednotlivým městům a obcím v celkovém objemu cca 6,738 mld. Kč. V roce 2019 byly schváleny další finanční prostředky na obdobné příspěvky, a to v celkové výši 1,144 mld. Kč.

4)
Chceme se věnovat také dalším řešením, které by mohly pomoci bojovat proti event. objíždění nově zpoplatněných úseků, jako je rozšíření sítě stacionárních i dynamických vah na kontrolu přetíženosti automobilů atp.

5)
Kraje a obce argumentují tím, že již dopředu ví, že se nově zpoplatněné úseky I. tříd budou objíždět po silnicích II. a III. tříd v momentě, kdy pro to neexistují žádná tvrdá data a ani se nedá automaticky předpokládat, že takovéto objíždění bude pro dopravce ještě ekonomicky výhodné. Tato tvrzení buď potvrdí, nebo vyvrátí velké sčítání dopravy v příštím roce. Situaci jsme samozřejmě připraveni i nadále řešit.

6)
Hledáme zlatou střední cestu v podobě kompromisu, kdy lidé budou mít např. na pultech žádaný výběr kamiony přepravovaného zboží, obce a města budou moci regulovat tranzitní nákladní dopravu v momentě, kdy budou možné objízdné trasy, lidé budou vědět, že se snažíme dopady kamionové dopravy zmírňovat či klademe důraz na bezpečnost a dopravci budou vědět, že mohou smysluplně poskytovat své služby.


 

Zpět na výpis článků