Ministerstvo dopravy zabezpečovací systém na trati do Liberce neodmítlo a podmínky výběru dopravce v

Ministerstvo dopravy zabezpečovací systém na trati do Liberce neodmítlo a podmínky výběru dopravce v průběhu nezměnilo
14.10.2020 14:55:58Na pravou míru
Ministerstvo dopravy zabezpečovací systém na trati do Liberce neodmítlo a podmínky výběru dopravce v

Ohrazujeme se vůči nepravdám v článku Hospodářských novin ze dne 14. 10. 2020 s titulkem „Železničáři ani kraj nechápou. Pro trať do Liberce odmítl úřad špičkový bezpečnostní systém“. Článek je velmi jednostranný a jeho zásadní pasáže se nezakládají na pravdě. Prvním bodem reakce reagujeme i na rozhovor s Vladislavem Vokounem pro MF Dnes/iDnes.cz.

1)
Opakovaně se objevuje zcela nepravdivé sdělení, že Ministerstvo dopravy v průběhu výběru dopravce měnilo své podmínky. Zdůrazňujeme, že jsme nové soupravy se zabezpečením ETCS nikdy nepožadovali a logicky proto nikdy v této věci nezměnili podmínky s tím, že bychom požadavek na zabezpečovací zařízení škrtli. Po dobu platnosti smlouvy na uvedenou linku nebude ETCS ve vozidlech potřeba, neb plán zavádění tohoto zabezpečovače počítá se zavedením nejdříve na páteřní tratě v ČR, až následně na dalších linkách, jako je např. ta liberecká. Důrazně také odmítáme, že bychom vyzvali České dráhy, aby jej ze své nabídky stáhlo. 

Situace byla přesně opačná, než se jí snaží opakovaně a zcela lživě i v uvedených článcích popsat Jindřich Berounský ze Svazu odborářů služeb a dopravy a Předseda podnikového výboru OSŽ při ČD Vladislav Vokoun. Ministerstvo dopravy celou dobu s Českými drahami jednalo o stávajícím vozovém parku. Až v srpnu, tedy v době, kdy ČD měly informaci o alternativní nabídce, oproti původním předpokladům samy do návrhu smlouvy vložily nasazení nových vozidel, a to s finančními dopady, o kterých se vůbec nejednalo a na které nemáme pro příští rok v návrhu státního rozpočtu krytí. Navíc je třeba zdůraznit, že pořizování nových vozidel na období maximálně tří let plnění smlouvy je značně nestandardní a s ohledem na získání vozidel v druhé polovině účinnosti smlouvy by navíc mohla vzniknout zákonná povinnost ministerstva zajistit odkoupení těchto vlaků dalším dopravcem, který by tak dostal do užívání něco, co si neobjednal.

2)
Společnost ARRIVA vlaky byla vybrána kvůli své nabídce, která byla na sedm let o 302 milionů výhodnější nabídku než České dráhy na provoz linky R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem. Zároveň nám garantuje, že od půlky prosince obsluhu této trati zvládne s kvalitními vlaky a personálem. 

3)
Pokud jde o Liberecký kraj a objednávané vlaky, kraj byl průběžně informován o vývoji zadání této vlakové linky (R14). Na základě dohody s Libereckým i Královéhradeckým krajem se do návrhu smlouvy pro dopravce dala možnost státu ukončit smlouvu dříve, nejen kvůli ETCS, ale i dohodě s kraji na možnosti nastavení rychlejšího provozního konceptu, po dokončení rekonstrukčním prací na trati mezi Libercem a Hradcem Králové. Existuje k tomu i zápis, kde s tím zástupci krajů souhlasili. Dnes by i nová vozidla rychlejší provozní koncept vycházející z požadavků krajů nesjela.  

Rozhovor na serveru iDNES.cz s Vladimírem Vokounem

Článek Hospodářských novin - Železničáři ani kraj nechápou. Pro trať do Liberce odmítl úřad špičkový bezpečnostní systém


 

Zpět na výpis článků