Nákup vozidel pro kontrolu mýta proběhl v pořádku

Nákup vozidel pro kontrolu mýta proběhl v pořádku
11.10.2019 8:36:44Na pravou míru
Nákup vozidel pro kontrolu mýta proběhl v pořádku

Měsíčník Neovlivni.cz uvedl v těchto dnech nepřesné a zavádějící informace v článku "Řídit stát jako dojnou krávu". Týká se nákupu a předání 40 nových vozidel pro Celní správu, které budou kontrolovat výběr mýta. Informace uvádíme na pravou míru.

V době přípravy zadávací dokumentace v roce 2016 a 2017 vycházel projektový manažer, Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic z úvahy, že pokud se rozšíří zpoplatnění o dalších zhruba 900 km, bude nutné adekvátně navýšit i kontrolní činnost. Počet zpoplateněných kilometrů dálnic bude od roku 2020 přes 1 300 km a silnic I. třídy celkem 1 100 km, tedy více než dvojnásobek oproti stávajícímu stavu. Vozový park 29 vozidel mobilní kontroly tak Ministertstvo dopravy navýšilo na 40. O uváděném počtu 25 vozidel nebyla nikdy zmínka. 

Po zprovoznění mýtného systému v roce 2007 kontrolovalo síť zpoplatněných pozemních komunikací v délce 932 km 35 vozidel. V průběhu času došlo ke změně, kdy celní správa z důvodu „personálních kapacit“ požádala o snížení počtu kontrolních vozidel ve flotile. Po vzájemné dohodě a potvrzení konsorcia společností Kapsch, že snížení počtu vozidel mobilní kontroly nebude mít vliv na účinnost mýtného systému, vyšel resort dopravy celní správě vstříc s tím, že v provozu bude 29 vozidel. Je nutné ale dodat, že od spuštění mýtného systému až do současasné doby, tedy za 13 let bylo v provozu dohromady 202 vozidel pro kontrolu mýtného.

Ministerstvo dopravy tedy samo určilo v zadávací dokumentaci tendru, kolik vozidel potřebuje na kontrolu mýtného systému. Na Ministerstvu financí je pak odpovědnost za to, kolik vozidel dokáže personálně obhospodařit, Celní správa následně vykonává kontrolu mýta. O počtu vozidel byly v dostatečném předstihu informováni.
 
Cena byla stanovena za dodávku po celých 10 let provozovaných 40 vozidel, takže ve výsledku za jednu cenu může být dodáno 40 nebo také 100 vozidel jako v případě končícího mýtného systému.

Cenu za jedno vozidlo tedy nelze jakkoli – ani přibližně – odhadnout. Míru poruchovosti a opotřebovanosti vozů totiž dopředu nikdo nezná. Ministerstvo totiž neobjednalo 40 vozidel za nějakou sumu s tím, že v případě poruch bude dokupovat vozidla další. Ale objednávalo flotilu vozů, která má kontrolovat zaplacení mýtného a v případě poruch některého vozidla musí dodavatel obratem poškozený automobil nahradit novým, přičemž za tuto výměnu už stát nebude platit.

Pro rekapitulaci a dokreslení sítuace:

1. Ministerstvo dopravy zajistilo ve VŘ proporcionální nárůst počtu vozů odpovídající nárůstu kontrolovaných kilometrů dálnic a vybraných silnic I. třídy vůči současnému stavu.

2. Částka 165 mil. není pořizovací cena 40 vozů, ale náklady na pořízení 40 speciálních vozů a jejich speciální vybavení, obměnu vozů a speciálního vybavení, všechny opravy vozů a jejich kompletní servis po dobu 10 let.

3. Částku nestanovovalo MD/ŘSD, ale byla předmětem soutěže a obsahem cenově nejvýhodnější nabídky.

4. Náklady na jedno vozidlo tedy činí:
  • Náklady na 1 vozidlo na deset let: 165 000 000/40=4 125 000 Kč/1 vozidlo za deset let (včetně jeho obměny, vybavení, servisu, oprav).
  • Náklady na 1 vozidlo na měsíc: 4 125 000/10/12=34 375 Kč/ 1 vozidlo za měsíc (včetně jeho obměny, vybavení, servisu, oprav).

 

 Zpět na výpis článků