Nápor kamionů na silnicích II. a III. tříd nehrozí

Nápor kamionů na silnicích II. a III. tříd nehrozí
29.10.2019 16:04:00Na pravou míru
Nápor kamionů na silnicích II. a III. tříd nehrozí

V článku Seznam.cz „Nejistota na silnicích. Dopravci i obce kritizují změny související s mýtem“ se objevily nepřesné informace o údajném hromadném přesunu kamionové dopravy na silnice II. a III. třídy po 1. lednu 2020, kdy se zavede mýto na vybrané silnice I. tříd. Informace uvádíme na pravou míru.


V článku nezazněla celá odpověď, kterou jsme TV Seznam zasílali. Pro úplnost ji tedy uvádíme celou:

„Dobrý den, pane Svobodo,
Ministerstvo dopravy je toho názoru, že k objíždění nově zpoplatněných úseků na silnicích I. třídy nebude ve větší míře docházet.
 Požadavek Vámi uváděného zákazu vzešel od zástupců krajů a obcí při jednáních pracovní skupiny ke zpoplatnění dalších cca 900 km silnic I. tříd. Od začátku diskuse na toto téma jsme upozorňovali na to, že ji povede pouze tehdy, pokud budou účastny všechny dotčené subjekty, tedy i dopravci. O tomto opatření se hovoří v souvislosti s diskusí kolem dopadu zpoplatnění dalších silnic I. třídy na stav komunikací nižších tříd a dopadu event. objíždění zpoplatněných úseků na život ve městech a obcích; podrobnosti by Vám ale měli sdělit ti, kteří s tímto požadavkem přišli. Díky za pochopení.
Diskuse je na začátku; jak jsme již uvedli, nelze předvídat, jak dopadne, a proto je předčasné hovořit o termínech zavedení.
 Měření intenzity dopravy opět vychází z jednání komise k chystanému mýtu na silnicích I. třídy a jedná se o naši nabídku krajům a obcím v momentě, kdy jsou předkládány návrhy na změny v seznamu zpoplatněných úseků bez opory v tvrdých datech z měření dopravních intenzit.

Zápisy z jednání uvedené komise k nově zpoplatněným silnicím I. třídy (...) naleznete zde:
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Pozemni-komunikace/Pracovni-skupina-pro-reseni-dopadu-myta-na-silnici.“


 
Zpoplatnění cca 900 km silnic I. třídy je dáno rozhodnutím vlády. Vláda svým usnesením č. 1000 ze dne 7. listopadu 2016 ke Koncepci zpoplatnění pozemních komunikací v České republice uložila ministru dopravy úkol rozšířit zpoplatnění silnic po roce 2019 o úseky silnic, kde to bude z hlediska regulatorní a nákladové funkce efektivní a současně půjde o významné silnice pro dopravu těžkých nákladních vozidel.
Ministerstvo dopravy společně s projektovým manažerem posoudilo rozšíření výkonového zpoplatnění na silnice I. třídy. Toto posouzení bylo založeno na dvou kritériích, kde jedním kritériem byla intenzita těžkých nákladních vozidel a druhým kritériem bylo kritérium komplexity topologie úseku, reprezentující nákladovost zavedení a provozování výkonového zpoplatnění na těchto pozemních komunikacích.
Obce mají nástroje na regulaci tranzitní dopravy (značky); další možností je uvažované zavedení zákazu sjezdu tranzitujících kamionů na silnice II. a III. tříd.
S Asociací krajů, Svazem měst a obcí, Svazem místních samospráv či dalšími subjekty řešíme minimalizaci dopadů zavedení mýta na silnice I. tříd. Jednání stále běží, další bude v listopadu.

O tématu psal taktéž Český rozhlas v článku Obce se bojí přetížených silnic. Objíždět placené úseky se ale dopravcům po zavedení mýta nevyplatí, kde autor článku píše, že se dopravcům objíždění zpoplatněných silnic I. tříd nevyplatí. Hlavně z důvodu rychlosti a bezpečnosti provozu, která je na silnicích I. tříd větší než na ostatních silnicích.

V článku se také objevuje nepřesná informace o opakování mýtného tendru, kterou rovněž uvádíme na pravou míru:

Příprava záložního řešení bude spočívat ve dvou paralelně připravovaných záležitostech. A to předně příprava nového transparentního zadávacího řízení, jehož předmětem budou služby provozu systému elektronického mýtného, který nyní dokončuje konsorcium CzechToll a SkyToll. Systém elektronického mýtného bude již v tu dobu v provozu. Proto dodávku mýtného systému již soutěžit nemusíme. Systém budeme mít, a to satelitní. Z naší dosavadní zkušenosti víme, že za 13 až 15 měsíců novou soutěž sice můžeme připravit a zahájit, ale rozhodně ji v té době nemůžeme dokončit. A nepochybně se do úřadem stanovené lhůty 12 měsíců vedle nové soutěže nevejde ještě období, které je zapotřebí pro předání a převzetí provozu mýtného systému. Poslední soutěž bez doby potřebné pro přípravu soutěže od doby zahájení do doby podpisu smlouvy trvala 15 měsíců. Přičemž ještě musí následovat období pro převzetí provozu systému elektronického mýtného, což bude zhruba 6 měsíců až jeden rok.

I s časem pro přípravu soutěže počítejme 6 měsíců, potřebujeme při velmi optimistickém vývoji nejméně 27 až 33 měsíců. Proto nesmíme před touto skutečností zavírat oči. Bylo by to nezodpovědné.

Pro případ, kdybychom nebyli úspěšní jak s rozkladem u předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak s naší kasační stížností u Nejvyššího správního soudu, musíme být připraveni zajistit výběr mýta do dokončení nové soutěže s využitím mimořádných prostředků podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Přistoupili bychom k tomu a jedině v tom případě, že by se nám novou soutěž nepodařilo dokončit a mýtný systém předat vítěznému dodavateli včas.


 
 


Zpět na výpis článků