Návrh rozpočtu SFDI s doposud neschválenými prostředky EU je standardním postupem

Návrh rozpočtu SFDI s doposud neschválenými prostředky EU je standardním postupem
14.09.2020 15:38:43Na pravou míru
Návrh rozpočtu SFDI s doposud neschválenými prostředky EU je standardním postupem

V pondělí 14. září vyšel článek na serveru Zdopravy.cz ohledně údajně nejistého rozpočtu SFDI na rok 2021 - „Havlíček slibuje boom dopravních staveb. S vylhaným rozpočtem postaveným na velmi nejistých příjmech“. Některé informace uveřejněné v článku jsou zavádějící, proto je uvádíme na pravou míru.

1) Nezpochybňujeme, že článek obsahuje relevantní údaje, nemůžeme však souhlasit s jejich interpretací. Rozpočet skutečně obsahuje prostředky nástroje Plánu na podporu oživení Evropy (Recovery and Resilience Facility; RRF) který dosud není schválen. Je to však standardní postup, který byl uplatňován i u jiných evropských programů, ať již historicky od roku 2003 např. OP Doprava 2007-2013, 2014-2020, OP Infrastruktura, CEF, TEN-T apod., tak i do budoucna např. OPD 2021-2027. 

Vždy se predikují možné projekty, u nichž se bude o evropské financování žádat s tím, že pokud na finanční prostředky nedosáhnou, hledají se náhradní zdroje. Skutečnost, že je tento objem vysoký, je do značné míry dáno i rekordním celkovým objemem návrhu rozpočtu SFDI pro rok 2021.  

2) Snaha získat finance z nástroje RRF vychází z Národního plánu obnovy, který připravuje MPO ve spolupráci s dalšími resorty. Hlavní ambicí je zkvalitnit dopravní služby na základě modernizace dopravní infrastruktury jejím vybavením moderními technologiemi (Inteligentní dopravní systémy – ITS) a snižování vlivů dopravního provozu na životní prostředí, veřejné zdraví a snížení emisí skleníkových plynů, což rovněž úzce souvisí s dekarbonizací a energetickými úsporami. Energetických úspor v dopravě lze dosáhnout velmi efektivně podporou železniční dopravy v elektrické trakci (nižší valivý odpor, vyšší účinnost elektromotoru ve srovnání se spalovacím motorem). 

Zaměření je směrováno na reformy a investice v rámci dopravy: 
  • Nové technologie a digitalizace na silniční a železniční infrastruktuře 
  • Alternativní paliva, elektrizace 
  • Zlepšení životního prostředí (podpora železniční dopravy) 
  • Zlepšení životního prostředí - silniční obchvaty, zvýšení pravidelnosti provozu 
  • Opravy, údržba, další výstavba silniční sítě 
  • Bezpečnost (železniční přejezdy, mosty) 
Navržené užití prostředků RRF v návrhu rozpočtu SFDI navazuje na výše vymezené oblasti.

Odkaz na původní článek serveru Zdopravy.cz


Zpět na výpis článků