Nehoda v Pardubicích a zabezpečení železniční oblasti Pardubice po dobu její modernizace

Nehoda v Pardubicích a zabezpečení železniční oblasti Pardubice po dobu její modernizace
07.06.2024 10:59:30Na pravou míru
Nehoda v Pardubicích a zabezpečení železniční oblasti Pardubice po dobu její modernizace

V souvislosti s tragickou nehodou v Pardubicích vyvstalo mnoho otázek a nepřesných interpretací týkajících se zabezpečení trati a celé železniční oblasti Pardubice po dobu její modernizace. Jednotlivá tvrzení uvádíme na pravou míru nebo upřesňujeme.

Příčiny nehody

 • Vyšetřování nehody – Drážní inspekce a Policie ČR. 
 • Lze uvést, že podle vyšetřující Drážní inspekce minul před nehodou v Pardubicích rychlík návěstidlo /signalizaci na trati/ v poloze zakazující jízdu. Zda se jednalo o technickou závadu, lidskou chybu či kombinaci obou faktorů, je předmětem podrobného šetření, které může trvat i několik měsíců. 
 • Také bezpečně víme, že už předcházející návěstidlo mu správně sdělovalo návěstním znakem, že na dalším návěstidle bude mít stůj. 
 • S vědomím tragické bilance pardubického železničního neštěstí bychom rádi zdůraznili, že podobné nehody jsou zcela ojedinělé a událost nic nemění na tom, že železnice je dlouhodobě nejbezpečnějším způsobem dopravy.

Jednotný evropský vlakový zabezpečovač ETCS v okruhu Pardubic + zabezpečení trati

ETCS

 • Evropský vlakový zabezpečovač je ve stanici nainstalovaný, spuštěn bude po úplném dokončení modernizace trati na podzim 2024 ve zkušebním provozu. 
 • Je to jediný zabezpečovač, který umí opravdu pomoci, tedy zastavit vlak bez zásahu strojvůdce (v momentě, kdy je třeba indisponován). 
 • Je to jediný zabezpečovač, který umí zabránit projetí návěstidla Stůj zakazující další jízdu.
 • Před stavbou již byl v Pardubicích systém ETCS na vybrané části kolejiště v provozu, po dobu rekonstrukcí se tyto systémy z důvodu nežádoucích zásahů do zařízení vypínají, což je standardní, předpisy přesně popsaný, postup. Odpovídá to předpisům a vlaky v takovém místě jezdí sníženou rychlostí 100 km/h. 
 • Důležité je, že každá trať je vždy chráněna ze 100%; kombinací provozních prostředků a předpisů, jejichž poměr se, např. při stavebních pracích, jen mění. Vždy je ale ochrana 100%. 
 • Způsob řízení provozu po dobu výluk a stavebních prací byl v místě zcela v souladu se zákonem o dráhách, vyhláškou 173/95 Sb., a z nich vyplývajících předpisů provozovatele dráhy.
 • I kdyby traťová část ETCS v Pardubicích byla zapnutá, vlak podle vyjádření majitele společnosti zabezpečovač neměl aktivní a strojvůdce na používání systému neměl zkoušky. 
 • Trať je stále v režimu stavby a jejím závěrem je právě spuštění ETCS. 

Byl by přínosem dříve používaný liniový systém výstrahy, který neumí zastavit vlak?

Je tak otázkou, zda by si různě staré zabezpečovače hlídající práci člověka dokázaly se situací poradit. „Metoda liniového zabezpečení je technologie zabezpečení provozu vlaků vyvinutá původně v 60. letech minulého století a má značná technologická omezení. Při investicích, na které navazuje spuštění výhradního provozu ETCS (jako je to i v Pardubicích), dochází už rovnou k instalaci evropského zabezpečovače,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Jednou z funkcí národního liniového zabezpečovače je schopnost informovat strojvedoucího o tom, jaká barva svítí na návěstidle, ke kterému se blíží.
Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/zeleznice-nehoda-etcs-regiojet-cd-cargo.A240606_115434_eko-doprava_cfr 
 • Po ukončení stavebních postupů (předpokládáme to v říjnu 2024), bude opět zprovozněn, ovšem ve větším rozsahu než před rekonstrukcí, nově bude fungovat pro všechny vlakové cesty ve stanici.
 • Výhradní provoz pod ETCS začne v souladu s národním implementačním plánem na našich nejvytíženějších tratích platit od 1. 1. 2025. To znamená, že od uvedeného data nebudou na tyto tratě vpuštěny vlaky nevybavené ETCS. Tedy povinnost instalace systému ETCS platí nejen pro Správu železnic, ale i pro samotné dopravce, kteří musí svá vozidla vybavit palubní částí ETCS.  Ministr dopravy neustoupil tlaku na oddálení nasazení systému ETCS až za horizont roku 2025.
 • Správa železnic instaluje traťovou část systému ETCS, v tuto chvíli má systém instalovaný na cca 1 000 km tratí. 

Základní info k ETCS 

 • ČR urgentně potřebuje pro zvýšení bezpečnosti provozu zabezpečovač schopný zastavit vlak nerespektující návěst „Stůj“ a kontrolovat dodržování rychlosti (především nejvyšší nebo při jízdě do odbočky).
 • Systém ETCS je v ČR budován již řadu let, první tratě byly uvedeny do provozu již v roce 2018.
 • V ČR je vybaveno již téměř 640 vozidel + další vozidla zahraničních dopravců.
 • Náklady na ETCS dosáhly doposud v souhrnu již téměř 18 mld. Kč (= 5,4 mld. Kč traťová část + 5,6 mld. Kč dotace dopravcům + cca 6-7 mld. Kč vlastní zdroje dopravců).
 • Na trati Olomouc – Uničov probíhá pilotně zkušební provoz.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků