Nepřesnosti ohledně prvního tendru na elektronický výběr dálničního poplatku

Nepřesnosti ohledně prvního tendru na elektronický výběr dálničního poplatku
07.11.2019 9:58:23Na pravou míru
Nepřesnosti ohledně prvního tendru na elektronický výběr dálničního poplatku

O prvním velkém tendru souvisejícího s přípravou zavedení elektronické dálniční známky napsal server Zdopravy.cz zcela zavádějící informaci. Tvrdí, že náklady na distribuci budou vyšší než u současných papírových kuponů. V článku redaktor Jan Šindelář uvedl několik nepřesností, které uvádíme na pravou míru.

Vypsaná veřejná zakázka na dodavatele, který zajistí úhradu časového poplatku na fyzických obchodních místech, s předpokládanou hodnotou 926 milionů Kč bez DPH, není na 5 let, jak bylo v článku chybně uvedeno, ale na 10 let. Jedná se o plnění na 5 let a na 5 let opce, kdy je možné toto plnění rozšířit. Takto je to také výslovně uvedeno v zadávací dokumentaci a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek je toto opční právo započítáno do předpokládané hodnoty veřejné zakázky (ZZVZ).
 
Již dříve jsme také uvedli a upozornili, že informaci o tom, které bezpečnostní složky kladou požadavky na utajení a z jakého důvodu není možné sdělit, jelikož by tím došlo k porušení zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
 
U modulů systému elektronického mýta, u nichž se předpokládá seznamování se s utajovanými informacemi, proto bude probíhat výběr dodavatele podle obecné výjimky v souladu s § 29 písm. b) bod 3 ZZVZ a s ohledem na tuto skutečnost budou probíhat jednání pouze se společnostmi splňujícími požadované podmínky pro přístup a práci s utajovanými informacemi a s detailním zadáním bude seznámen pouze nejnutnější okruh osob. Část systému bude zajišťována prostřednictvím státního podniku Cendis.

Zdopravy.cz: Nepřesnosti ohledně prvního tendru na elektronický výběr dálničního systému


Zpět na výpis článků