Otázky a odpovědi k zabezpečení železnice

Otázky a odpovědi k zabezpečení železnice
08.07.2020 16:56:44Na pravou míru
Otázky a odpovědi k zabezpečení železnice

V souvislosti s úterní srážkou dvou vlaků u Perninku se v některých médiích objevily nepřesné informace o zavádění a typech zabezpečovacích zařízení na českých železnicích. Informace uvádíme na pravou míru.

Z jakého důvodu MD odmítá zavádění radiobloku na tento typ tratí?

Evropské právní přepdisy umožňují instalovat na železniční síť buď ETCS nebo uznaný národní systém. Systém tzv. radiobloku není z hlediska EU uznaným národním systémem, kterým je pro celou síť v ČR pouze systém LS. Radioblok není navíc ani plnohodnotným zabezpečovacím zařízením schopným pracovat plně bez zásahu lidského činitele. Vzhledem ke skutečnosti, že regionální tratě se implementací tzv. IV. železničního balíčku v tomto roce stanou součástí evropské železniční sítě, je možné na těchto tratích prakticky nově instalovat pouze ETCS. Podle právních předpisů nelze ani vymáhat vybavení vozidel dopravců systémem radioblok. Pokud nebudou všechna vozidla tímto systémem na trati vybavena, je pak prakticky nefunkční. Jedinou cestou je tedy instalace levnější verze na bázi systému ETCS, který bude adaptován pro tento typ tratí, a který bude plně kompatibiliní s palubními jednotkami ETCS na vozidlech. Tento úkol byl ze strany MD již dříve směrován na Správu železnic a byl teď v nedávné době znovu potvrzen také bezpečnostním doporučením Drážní inspekce na základě výsledku šetření loňské mimořádné události na trati Čáslav – Třemošnice.
Nad rámec uvedeného  je třeba zdůraznit také stanovisko dopravců, kteří nesouhlasí s instalací dalších systémů na vozidlo nad rámec systémů ETCS  a požadují, aby systém pro regionální dráhy byl kompatibilní s ETCS. 
Uvedený způsob řízení provozu (D3) na málo vytížených regionálních tratích je využíván 
i v sousedních státech, například v Německu. Nelze tedy tvrdit, že toto zabezpečení provozu je zastaralé a nevyhovující z hlediska bezpečnosti.
 

V posledních letech došlo k rozsáhlým rekonstrukcím řady tratí, kde je provoz řízen podle D3, aniž by došlo ke změně zabezpečení. Řešila tyto změny nějak centrální komise?

Způsob řízení železniční dopravy podle předpisu D3 nebo podle předpisu D1 je plně v kompetenci provozovatele dráhy, Správy železnic. Proto Správa železnic předkládá Centrální komisi záměry projektu v souladu s těmito předpisy. Pokud Správa železnic jako provozovatel dráhy identifikuje potřebu změny bezpečnostních předpisů, musí tento návrh zpracovat a předložit k projednání s Drážním úřadem jako bezpečnostním orgánem. Ministerstvo dopravy v takovém případě bude celou záležitost dále řešit v souvislosti s požadovanými nezbytnými investičními prostředky. Zavedení systému řízení dopravy v režimu podle předpisu D1 znamená potřebu zajištění příslušných finančních prostředků na příslušné zabezpečovací zařízení a na příslušnou obsluhu tohoto zařízení. Ministerstvo dopravy z důvodu zvýšení bezpečnosti železničního provozu dlouhodobě spolupracuje se Správou železnic, aby v intencích evropské a národní legislativy vybavovala železniční síť interoperabilním systémem ETCS v rámci všech kategorií tratí.

Řeší MD nějak zabezpečení regionálních tratí zařízením kompatibilním s ETCS?

Vzhledem ke skutečnosti, že regionální tratě implementací tzv. IV. železničního balíčku budou součástí evropské železniční sítě, je možné na tratích prakticky instalovat pouze ETCS. Možnosti způsobu implementace a horizontu implementace řeší MD společně se Správou železnic. Ministerstvo dopravy a Správa železnic se snaží hledat řešení. Konkrétně se zabývá vybudováním evropsky kompatibilního zabezpečovacího zařízení v co možná nejjednodušším technickém provedení, a to konkrétně jako pilotní projekt na trati Strakonice – Volary, kde je dnes zaveden zjednodušený způsob řízení dopravy.

Modernizace tratí a zvyšování zabezpečení

Ministerstvo dopravy i Správa železnic usilují o zvýšení zabezpečení železnice. První kategorií zabezpečení jsou projekty (např. modernizace tratí), které už automaticky počítají s úrovní zabezpečení. Druhou kategorií jsou projekty, které zahrnou zvýšení zabezpečení v následující etapě modernizace. A třetí kategorií je řešení na regionálních tratích, kde hledáme jednoduchá technická řešení v podobě kompatibilního evropského systému.  


Zpět na výpis článků