Pozměňovací návrh poslance Martina Kolovratníka k novele drážního zákona v žádném případě nelikviduj

Pozměňovací návrh poslance Martina Kolovratníka k novele drážního zákona v žádném případě nelikviduje málo využívané tratě, a nelze proto hovořit o konci lokálek v Česku!
18.02.2021 16:56:26Na pravou míru
Pozměňovací návrh poslance Martina Kolovratníka k novele drážního zákona v žádném případě nelikviduj

Smyslem návrhu je dát Správě železnic možnost nevyužívanou nebo velmi málo využívanou trať zakonzervovat. Návrh stanovuje obecné podmínky (méně než 1500 jízd osobní dopravy a 12 jízd nákladní dopravy ročně po dobu dvou let), které musí být splněny k tomu, aby Správa železnic o konzervaci tratě mohla požádat. Neznamená tedy o automatickou konzervaci málo využívaných tratí. Správa železnic bude muset každý takový návrh pečlivě odůvodnit, rozhodovat bude Drážní úřad.


K hromadné konzervaci tratí či jejich rušení na základě návrhu rozhodně nedojde. Je zcela logické, že pokud bude Správa železnic zvažovat konzervaci nějaké tratě, bude nejprve jednat s regionálním objednatelem veřejné dopravy a dalšími zájemci o její provoz. Cílem návrhu určitě není konzervovat ty tratě, které i přes nízký provoz plní významnou roli v lokální dopravní obslužnosti nebo turistickém ruchu. Zbytečné jsou rovněž obavy, že by Správa železnic chtěla, v rozporu s chováním řádného hospodáře, konzervovat trať, kam v nedávné době investovala.

Na druhou stranu nelze pominout, že v některých lokálkách se vozí hlavně „vzduch“, objednatelé o ně nemají zájem a dávají přednost autobusům, které jsou v místních podmínkách levnější a ekologičtější variantou veřejné dopravy. Konzervace takové tratě je krokem k optimalizaci železniční sítě a úspoře zbytečných nákladů. Nejedná se navíc o definitivní likvidaci tratě, jak kritici uvádějí. Konzervace dráhy zachová železniční spodek, což umožní její budoucí zprovoznění. V případě potřeby nebo zájmu může být takto zakonzervovaná trať relativně rychle obnovena. 

Konzervace tratí je způsob, jak zabránit jejich postupnému zániku tam, kde přestaly plnit svoji funkci. Samozřejmě nelze vyloučit, že na potenciál určité tratě mohou existovat různé názory. V takovém případě ale mohou kraje, obce, svazky obcí nebo i zájemci z řad soukromých dopravců ztrátovou trať odkoupit a provozovat ji ve vlastní režii. Pro Správu železnic by byl takový postup ekonomicky výhodnější než proces konzervace, a není proto důvod předpokládat, že by konzervaci provedla bez vědomí potenciálních zájemců nebo ji před nimi dokonce záměrně tajila. 

Zpět na výpis článků