Projekt přechodu na elektronické dálniční známky běží podle plánu

Projekt přechodu na elektronické dálniční známky běží podle plánu
23.10.2019 12:47:21Na pravou míru
Projekt přechodu na elektronické dálniční známky běží podle plánu

Státní fond dopravní infrastruktury hned po schválení příslušné legislativy začal pracovat na jednotlivých částech projektu elektronické dálniční známky.

Reagujeme tak na článek Jiřího Pšeničky v Hospodářských novinách: Ministerstvo zaspalo ... .

Pro zachování nezávislosti na jednom konkrétním dodavateli celého systému, dále pak pro minimalizaci dopadu legislativních změn či změn prostředí na celý systém, jsme se rozhodli systém rozdělit do čtyř celků,“ vysvětluje ředitel fondu Zbyněk Hořelica. 

Samotnou realizaci systému a zadávání výběrových řízení na jeho dodávku však SFDI mohl zahájit až po schválení novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která přechod na elektronickou dálniční známku od roku 2021 legislativně ukotvila. K tomu došlo 20. srpna 2019, kdy byl zákon podepsán prezidentem republiky. V tento moment zbývalo na faktické „postavení“ a zprovoznění systému 15 měsíců.

Projekt přechodu na elektronické dálniční známky postupuje podle plánu,“ říká náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček, který na něj za Ministerstvo dopravy dohlíží.

Soutěž na výběr dodavatele, který zajistí fyzický prodej známek, bude vyhlášena v průběhu příštího týdne. Ve spolupráci s Policií ČR a Celní správou bude ještě tento měsíc vyhlášena také soutěž na vozidla určená pro kontrolu elektronické dálniční známky. Druhou část kontrol úhrady zajistí státní podnik Cendis prostřednictvím stávajících mýtných bran. „Na výběru dodavatelů proto nyní intenzivně pracujeme. O plnění termínů pravidelně informujeme ministra dopravy Vladimíra Kremlíka,“ doplňuje Hořelica.

Část systému, kam patří eShop, Portál, Evidence a Kontrola, Osvobození, Účetnictví a Clearing, Reporting a také Systémový integrátor, který zajistí provázanost a koordinaci jednotlivých dodavatelů systému, obsahuje informace, na které jsou ze strany bezpečnostních složek kladeny požadavky na utajení, a jeho dodavatelé proto budou vybráni v souladu s výjimkou ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Smlouvy na tuto část systému budou uzavřeny do 31. 12. 2019.

Poslední část systému je Infrastruktura/Platforma, na které bude systém elektronické dálniční známky provozován. Ověření kvalifikace dle požadavků eGovermentu z předvybraných dodavatelů provede Ministerstvo vnitra a SFDI poté z nich do konce ledna 2020 vybere dodavatele. Podle Zbyňka Hořelici se systém zprovozní v prosinci příštího roku tak, aby si motoristé mohli elektronické známky zakoupit v dostatečném předstihu.

A jak bude vlastně nový systém vypadat? Jak ulehčí řidičům život?
Dočtete se to zde.

 

 Zpět na výpis článků