Reakce: Kam s ETCS. Nový systém možná odřízne lokálky od koridorů

Reakce: Kam s ETCS. Nový systém možná odřízne lokálky od koridorů
12.11.2019 10:11:33Na pravou míru
Reakce: Kam s ETCS. Nový systém možná odřízne lokálky od koridorů

Ředitel společnosti AŽD Praha pro evropské záležitosti Vladimír Kampík kritizoval na Žofínském fóru Ministerstvo dopravy za termín pro zavádění evropského vlakového zabezpečovače ETCS, který je podle něj „předčasný“. Zpochybnil především začátek roku 2025 jako termín, od kdy nebude možné vpustit na české koridory vozidlo bez ETCS. Řada evropských státu má podle něj tento termín posunut až do 30. let. Podle Kampíka navíc hrozí odříznutí lokálek a vleček od koridorů, neboť vlaky z regionálních tratí na koridor nebudou moci bez ETCS vjet, i když pouze dojedou pár desítek metrů k nástupišti.


Naše reakce:

Zásadním důvodem pro tlak na urychlené zavedení systému ETCS je urgentní potřeba zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Neustále roste počet průjezdů návěsti „stůj“, v čemž se projevuje zásadní nedostatek doposud používaného českého národního systému, který neumí těmto událostem zabránit. V tom je rozdíl oproti Německu, Rakousku či Francii, jejichž národní zabezpečovací systémy jsou schopny zastavit vlak jedoucí proti návěsti „stůj“. V těchto zemích proto mohou déle akceptovat smíšený provoz evropského a národního systému, neboť řeší pouze otázku interoperability a nikoli bezpečnosti.

Zcela nepravdivé je pak tvrzení, že „regionální dráhy a vlečky budou odříznuty“. V zájmu zajištění plynulé implementace ETCS na různé kategorie vozidel bylo ze strany SŽDC navrženo rozdělit zavedení povinnosti výhradního provozu do etap. V první etapě by se povinnost vztahovala na vlaky na hlavní trati vybavené ETCS plus na vybraných zaústěných tratích a teprve následně by se tato povinnost rozšířila na ostatní zaústěné tratě. Tím bude dán dopravcům i krajům dostatečný prostor pro vybavení příslušných vozidel a rozhodně nedojde k žádnému odříznutí zaústěných tratí nebo vleček.

Evropský vlakový zabezpečovač ETCS umí nejen zastavit vlak nerespektující signál „stůj“, ale dokáže také hlídat traťovou rychlost (viz např. nehoda u Mariánských Lázní, která vznikla překročením rychlostního omezení). Díky tomu dojde ke zvýšení spolehlivosti dopravy a zlepšení propustnosti tratí. Každé projetí návěsti „stůj“ je totiž nejen velkým rizikem, ale také zdrojem zpoždění stovek vlaků v řádech desítek tisíc minut ročně, což dopravcům způsobuje nemalé hospodářské ztráty a cestujícím i přepravcům zbytečné komplikace při cestování nebo přepravě nákladů. Těmto škodám dokáže výhradní provoz ETCS předcházet.

Z prezentace na Žofínském fóru vychází i článek na serveru zdopravy.cz - Přehledně: Kam s ETCS. Nový systém možná odřízne lokálky od koridorů.


Zpět na výpis článků