Reakce na článek v Moravskoslezském deníku - Za dálnici se bude dál platit. Obce zvažují blokádu!

Reakce na článek v Moravskoslezském deníku - Za dálnici se bude dál platit. Obce zvažují blokádu!
07.11.2019 16:41:58Na pravou míru
Reakce na článek v Moravskoslezském deníku - Za dálnici se bude dál platit. Obce zvažují blokádu!

V Moravskoslezském deníku vyšel článek k tématu snahy obcí v oblasti dálnice D56 osvobodit komunikace od dálničního poplatku. Informace v článku jsou však zavádějící a proto je uvádíme na pravou míru.


Výjimky z časového zpoplatnění dálnic upravuje vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem. V rámci její letošní novely měl Moravskoslezský kraj možnost uplatnit připomínky či návrhy na její úpravu, včetně žádosti o vynětí části dálnice z časového zpoplatnění. Moravskoslezský kraj však žádné připomínky v řádné lhůtě neuplatnil. Návrh vyhlášky je nyní v pracovních komisích Legislativní rady vlády a po projednání bude zaslán k uveřejnění ve Sbírce zákonů. Jakékoli změny pro rok 2020 již tedy nelze realizovat.

Na tuto skutečnost Ministerstvo dopravy dopisem upozornilo starostky a starosty  obcí z Moravskoslezského kraje, kteří se na ministerstvo obrátili s žádostí o vynětí z časového zpoplatnění úseku dálnice D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem.

Ministerstvo dopravy v minulých letech vyjmulo z časového zpoplatnění bezmála 200 kilometrů dálnic. Jednalo se např. o peáže silnic I. třídy a dálnic, obchvaty velkých městských aglomerací apod. Jednání o dalších výjimkách se ministerstvo dopravy nebrání, nelze však postupovat způsobem, který by nakonec z časového zpoplatnění vyjmul celou dálniční síť.

V souvislosti se stížnostmi na praskání zdí domů od projíždějících kamionů je třeba rovněž upozornit na skutečnost, že časové zpoplatnění dálniční známkou se netýká kamionů, které podléhají výkonovému zpoplatnění, tedy placení mýta a případná výjimka z placení dálniční známky by v žádném případě nemohla omezit objíždění dálnice kamiony po nezpoplatněných komunikacích nižších tříd, na které si dané obce stěžují. Pro eliminaci tranzitní dopravy je třeba realizovat taková dopravně inženýrská opatření, která tranzitní nákladní dopravu odvede zpět na dálnici.
 


Zpět na výpis článků