Reakce na tiskovou zprávu NKÚ: Stavby silnic I. třídy trvají průměrně 12 let. V termínu se jich doko

Reakce na tiskovou zprávu NKÚ: Stavby silnic I. třídy trvají průměrně 12 let. V termínu se jich dokončilo jen sedm
18.11.2019 9:07:05Na pravou míru
Reakce na tiskovou zprávu NKÚ: Stavby silnic I. třídy trvají průměrně 12 let. V termínu se jich doko

Nejvyšší kontrolní úřad vydal tiskovou zprávu k výstavbě silnic I. třídy v letech 2013 až 2018. Ve zprávě se uvádí, že příprava staveb trvala dlouhou dobu a že se silnice nestavěly podle své důležitosti, ale podle toho, jak daleko byla příprava staveb. Uvedené informace proto uvádíme na pravou míru.

Obecně lze říci, že závěry šetření NKÚ dospěly k akceptovatelným zjištěním. Rozhodně se ale nemůžeme ztotožnit s tvrzením, že by se nestavěly dopravní stavby podle své důležitosti.

Právě ze strany NKÚ citované Dopravní sektorové strategie v sobě obsahovaly mechanismus, který sloužil jako podklad pro sestavení hodnocení projektů a jejich důležitosti. Konkrétně ministerstvo hodnotilo projekty z hlediska dopravní potřebnosti (jaký dopad to má pro provoz aut či vlaků), jestli stavba může být umístěna v daném území  hlediska územních plánů či konfliktů s prvky ochrany přírody a krajiny, jestli vynaložené prostředky přinášejí přidanou hodnotu – tedy zda jsou ekonomicky efektivní (benefity převyšují náklady), a zároveň ministerstvo hodnotilo možnosti financování z disponibilních evropských peněz nebo z národních zdrojů (vazba na transevropskou síť).

Takto resort dopravy posoudil více než 500 projektů a vytvořil pořadí důležitosti v jednotlivých dopravních módech (silnice, železnice, voda). Samozřejmě byl při přiřazování do jednotlivých let z hlediska disponibilních financí zohledňovaný také stav připravenosti (vydané posouzení vlivu stavby na životní prostředí - EIA, územní rozhodnutí nebo stavební povolení).

K uváděnému zpoždění oproti předpokladům z roku 2013 je nutné konstatovat, že NKÚ uvádí prostá fakta. Zpoždění v případě staveb je dáno mnoha okolnostmi, které je třeba překonávat, v důsledku čehož vzniká zpoždění. To však v žádném případě nesnižuje význam připravovaných staveb, pouze oddaluje dosažení pozitivních efektů. Citovaná stavba Přeložka I/14, Nové Město je extrémním případem, který spíše ukazuje na dlouhodobou neschopnost místních samospráv nalézt shodu nad jednou variantou, kterou by stát mohl dále efektivně v přípravě směrem k realizaci vůbec sledovat.


 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků