Reakce na vyjádření hejtmanů k nulové sazbě na nově zpoplatněných silnicích I. třídy

Reakce na vyjádření hejtmanů k nulové sazbě na nově zpoplatněných silnicích I. třídy
14.10.2019 15:12:41Na pravou míru
Reakce na vyjádření hejtmanů k nulové sazbě na nově zpoplatněných silnicích I. třídy

Obavy krajů a místních samospráv z možného objíždění nově zpoplatněných silnic I. třídy bereme velmi vážně. Ministr dopravy ustavil pracovní skupinu, kde jsou vedle zástupců ministerstva i zástupci krajů a obcí. Z jejího jednání je celá řada výstupů, které na možné dopady objíždění výkonového zpoplatnění reagují.

V rámci krátkodobých opatření se jedná o omezení tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. a III. třídy stanovením místní úpravy provozu.  Ještě v roce 2020 jsme připraveni rozšířit zpoplatnění těch silnic I. třídy, kde by k objíždění skutečně docházelo. V rámci dlouhodobých opatření připravujeme omezení tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. a III. třídy zákonem a dotace na dynamické váhy pro vysokorychlostní kontrolní vážení.
 
Požadavku na nulovou sazbu však v tuto chvíli vyhovět nelze. V memorandu z října loňského roku se Ministerstvo dopravy zavázalo společně s vládou hledat řešení. Příslušný materiál, kterým by vláda nulovou sazbu schválila, byl vládě předložen, ta jej však odmítla projednat. Ministerstvo dopravy tedy svůj závazek z memoranda splnilo.
 
Nelze rovněž ignorovat fakt, že od uzavření memoranda se situace změnila. V soudních sporech vedených společností Kapsch označuje tato společnost memorandum za důkaz toho, že stát neměl skutečný zájem  na rozšířeném zpoplatnění silnic I. třídy a použil jej pouze jako způsob diskriminace mikrovlnné mýtné technologie.
 
Hejtmanům se opakovaně snažíme vysvětlovat, že nemůžeme udělat nic, čím bychom dál ohrozili postavení státu. Na jednu stranu platí, že státu nemůže být lhostejná situace krajů, možné objíždění placených úseků po silnicích nižších tříd, ani stav krajských silnic. Stejně tak by ovšem kraje měly pochopit situaci státu a nechtít po něm, aby  se vystavoval zbytečným rizikům s potenciálními škodami velkého rozsahu.
 
(ilustrační foto)
 

Zpět na výpis článků