Rozpočet SFDI se nedoplňuje z jiných kapitol státního rozpočtu

Rozpočet SFDI se nedoplňuje z jiných kapitol státního rozpočtu
04.10.2019 12:45:48Na pravou míru
Rozpočet SFDI se nedoplňuje z jiných kapitol státního rozpočtu

V těchto dnech uveřejnily Hospodářské noviny článek Martina Ťopka, „O dalším vývoji schodku rozpočtu rozhodnou investice“. Autor zde nepravdivě uvádí informace o čerpání rozpočtu SFDI v příštím roce. Informace uvádíme na pravou míru.

Problematická pasáž článku se týká domnělých/údajných informací od mluvčí ministerstva Lenky Rezkové. Martin Ťopek píše, že: „Očekáváme plné čerpání schváleného rozpočtu," uvedla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková, ale dodává, že schválený rozpočet možná překročí. Potřebné peníze se pro tyto účely získají z rozpočtu, obvykle buď z jiné kapitoly, nebo z peněz na příští rok.“ Poslední věta o získání peněz z jiné kapitoly rozpočtu či z peněz na příští rok je ovšem nepravdivý.
 
Ministerstvo dopravy ale odpovědělo na dotazy pana Ťopka takto: „Dle aktuálních odhadů očekáváme plné čerpání schváleného rozpočtu SFDI, tedy ve výši 86,3 mld. Kč. Číselné predikce naopak předpokládají, že bude schválený rozpočet přečerpán.
Pozn.: Je třeba zdůraznit, že rozpočet SFDI je v průběhu roku upravován a to oběma směry (dolů i nahoru) s cílem optimalizovat závazky a čerpání. Aktuální upravená výše rozpočtu za účelem cílování čerpání je vyšší než rozpočet schválený. Tato výše ale může být v dalších měsících upravena dolů. Z důvodu přehlednosti a korektnosti srovnání tak díle pracujeme s údaji dle schváleného rozpočtu – tedy bez úprav v průběhu roku 2019.
Pracujeme s celkovým rozpočtem tj investice i neinvestice (opravy, údržba)
.“

Informace týkající se řešení přečerpání rozpočtu SFDI uvedené v Hospodářských novinách se tedy nezakládají na pravdě a neposkytlo je  Ministerstvo dopravy.


 
 


Zpět na výpis článků