Stavba dálnice D11 běží na plné obrátky, bohužel ji ale zdržují úřední postupy

Stavba dálnice D11 běží na plné obrátky, bohužel ji ale zdržují úřední postupy
22.11.2019 13:47:45Na pravou míru
Stavba dálnice D11 běží na plné obrátky, bohužel ji ale zdržují úřední postupy

Královéhradecký kraj a některá média se v tomto týdnu zajímala o termín dokončení celé dálnice D11, která má spojit Hradec Králové s polskou hranicí v roce 2028, na místo původně avizovaného roku 2025. Jedná se o úseky Jaroměř-Trutnov a Trutnov-hranice s Polskem. K prodloužení dochází z důvodu úředních průtahů. Dva rozestavěné úseky D11, Hradec Králové-Smiřice a Smiřice-Jaroměř, ale běží podle plánu a otevřené budou v roce 2021 a 2022. S hejtmanem Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem budeme o vzniklé situaci jednat a ŘSD dělá všechny kroky pro urychlení přípravy.


 
Proč ke zpoždění dokončení celé dálnice na státní hranici oproti původně avizovaným termínům došlo?
 
 •  Jako u jiných dálnic se i na stavbě D11 projevují nekonečně dlouhé procesy v rámci získání územního rozhodnutí. Byly napadeny výjimky z ochrany chráněných živočichů, o kterých rozhodoval až soud, což zapříčinilo skoro rok zdržení.
 •  O Územní rozhodnutí požádalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) již v září 2018. Ale dosud není  územní rozhodnutí (ÚR) i přes různé urgence vydáno - jedno má být do konce listopadu, druhé bohužel až v pololetí roku 2020, což znamená přes 1,5 roku zpoždění. Pro zajímavost dodejme, že za půl roku stavební úřad řízení ani nezahájil.
 • ŘSD dělá všechny kroky ke zrychlení přípravy - paralelně se udělaly geotechnické průzkumy a projektuje se již dokumentace pro stavební povolení. Bez ÚR se ale bohužel nedají vykupovat/vyvlastňovat potřebné pozemky.


Časová osa jednotlivých kroků přípravy výstavby úseku D11 1108 Jaroměř – Trutnov:


Od r. 2012 do 2013 se zpracovávala technická studie pro 3 varianty šířkového uspořádání, na kterou navazovalo hodnocení ekon. efektivnosti HDM-4

2014:

 • 06/2014 – projednání Studie proveditelnosti a schválení kategorie R25,5/100
 • 10/2014 – schválení Záměru projektu na Centrální komisy MD, jehož součástí byl audit bezpečnosti
 • 11/2014 – zpracování projektu předběžného Geotechnického průzkumu

2015:

 • soutěž na předběžný Geotechnický průzkum
 • 03/2015 – podpis smlouvy na předběžný Geotechnický průzkum s termínem dokončení 11/2015
 • soutěž na Dokumentaci pro územní rozhodnutí
 • 05/2015- podpis smlouvy na zpracování Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
 • 09/2015 – výzva k zahájení plnění na konceptu Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

2016:

 • 05/2016 – koncept Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
 • 06/2016 - závazné stanovisko k ověření souladu
 • 12/2016 – čistopis Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

2017:

 • 04/2017 – zpracování expertního posouzení tunelu Kamenný vrch, jejíž závěr byl zapracovány do dok. DÚR /změna koncepce tunelu 9,5 na 8,0/
 • 09/2017 – byla odevzdána dokumentace DÚR po úpravě kategorizace tunelu dle expertízy. Průběžně byly řešeny problémy s obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště. Proběhlo několik jednání i za účasti ministra dopravy Dana Ťoka a ředitele Správy Hradec Králové Marka Novotného.
 • 09/2017 – výzva k zahájení IČ pro Územní rozhodnutí
 • 11/2017- prodloužení platnosti stanoviska EIA

2018:

 • soutěž na podrobný Geotechnický průzkum
 • 06/2018 - podpis smlouvy na podrobný Geotechnický průzkum s termínem dokončení 11/2019
 • 06/2018 – zadání studie obchvat Zboží – Choustníkovo Hradiště (II/299), která by vyřešila výše uvedený problém s obcí
 • 07/2018 – dokončení studie obchvat Zboží – Choustníkovo Hradiště (II/299)
 • 09/2018 - byla podána žádost o Územní rozhodnutí na MÚ Dvůr Králové nad Labem
 • 09/2018 – odvolání Dětí Země proti vydaným výjimkám ze zákazu u zvláště chráněných druhů, kterou vydal KÚ KHK
 • 11/2018 - byla vydána MÚ Dvůr Králové nad Labem výzva k doplnění žádosti o Územní rozhodnutí. Řízení bylo přerušeno do 31.7.2019. Všechna vyjádření k dokumentaci je nutno zapracovat do dokumentace a získat vyjádření „bez připomínek“, to znamená udělat „čistopis čistopisu DÚR“
 • soutěž na Dokumentace pro stavební povolení/Investorská činnost.

2019:

 • 01/2019 - Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí k odvolání Děti Země na rozhodnutí Krajského úřadu Královehradeckého kraje, odboru Životního prostředí – výjimka ze zákazů u zvláštně chráněných druhů. Rozhodnutí Krajského úřadu bylo potvrzeno.
 • 01/2019 - podpis smlouvy na zpracování Dokumentace pro stavební povolení/Investorská činnost vč. Majetkoprávní přípravy
 • 07/2019 – byla doplněna žádost o vydání Územního rozhodnutí z pohledu Investorské činnosti, územní řízení nebylo zahájeno
 • 07/2019 - výzva k zahájení plnění na konceptu Dokumentace pro stavební povolení
 • 10/2019 – jednání se zástupci města Dvůr Králové, které rozšiřuje oblast řešení studie obchvat Zboží – Choustníkovo Hradiště (II/299)
 • 11/2019 – dopracování řešení studie dle požadavku Dvora Králové a Choustníkovo Hradiště, obchvat Zboží – Choustníkovo Hradiště (II/299)  
 

Časová osa jednotlivých kroků přípravy výstavby úseku D11 1109 Trutnov – st. hr. Česko/Polsko


Od r. 2012 do 2013 se zpracovávala technická studie pro 3 varianty šířkového uspořádání, na kterou navazovalo hodnocení ekon. efektivnosti HDM-4

2014:

 • 06/2014 – projednání Studie proveditelnosti a schválení kategorie R21,5/100
 • 10/2014 – schválení Záměru projektu na Centrální komisi MD, jehož součástí byl audit bezpečnosti
 • 11/2014 – zpracování projektu předběžného Geotechnického průzkumu.


2015:

 • soutěž na předběžný Geotechnický průzkum.
 • 03/2015 – podpis smlouvy na předběžný Geotechnický průzkum s termínem dokončení 02/2016
 •  soutěž na Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR)
 • 05/2015- podpis smlouvy na zpracování Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
 • 09/2015 – výzva k zahájení plnění na konceptu Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
 

2016:

 • 08/2016 – prodloužení platnosti stanoviska EIA
 • 09/2016- předložení konceptu Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), prodleva v odevzdání z důvodu nedodání předběžného Geotechnického průzkumu ke dni výzvy k zahájení plnění na konceptu Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).
 • 10/2016 – závazné stanovisko k ověření souladu
 

2017:

 • 04/2017 – zpracování expertního posouzení tunelů Poříčí a Opevnění, jejíž závěry byly zapracovány do dok. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),
 • 08/2017 – dokončení čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a zahájení Investiční činnosti.
 • 12/2017 – podání žádosti o vydání Územního rozhodnutí


2018:

 • 02/2018 - byla zaslána výzva k doplnění žádosti o Územní rozhodnutí s termínem do 08/2018. Při projednání vyvstaly nové požadavky účastníků řízení a DOSS (např. město Trutnov - ul. Elektrárenská, Policie ČR – úprava přístupové cesty k portálu jednoho z tunelu, Obec Bernartice – požadavek na prodloužení přístupových komunikací)  - revize záborového elaborátu stavby = žádost o prodloužení lhůty přerušeného řízení do 12/2018.
 • Soutěž na podrobný Geotechnický průzkum
 • 04/2018 - podpis smlouvy na podrobný Geotechnický průzkum s termínem dokončení 12/2019
 • 09/2018 – odvolání Dětí Země proti vydaným výjimkám ze zákazu u zvláště chráněných druhů, kterou vydal Krajský úřad Královehradeckého kraje
 •  Soutěž na Dokumentace pro stavební povolení.

2019:

 • 01/2019 - podpis smlouvy na zpracování Dokumentace pro stavební povolení. vč. Majetkoprávní přípravy
 • 01/2019 - na Stavebního úřadu doplněno rozhodnutí Ministerstva životní prostředí k odvolání Děti Země na rozhodnutí Krajského úřadu KHK, odboru ŽP – výjimka ze zákazů u zvláštně chráněných druhů. Rozhodnutí KÚ KHK bylo potvrzeno.
 • Od 01/2019 doplňovány výzvy od Stavebního úřadu – např. doložení zápisu z jednání Česko-polské komise pro hraniční vody, vyřešení 2 zemřelých a neznámého účastníka řízení
 • 06/2019 – oznámení o zahájení Územního řízení
 • 08/2019 – veřejné ústní projednání
 • 10/2019 – seznámení s podklady rozhodnutí
 • 11/2019 – výzva k zahájení plnění na konceptu Dokumentace pro stavební povolení
 

Poznámky ke stavbě:

 • Jedná se o 40 km dálnice s komplikovanou majetkoprávní přípravou a stavby jsou technologicky velmi náročné, neboť jsou na trase tunely a mosty.
 • Termíny jsou nastaveny realisticky a počítají i s problémy v rámci odvolání ke správním řízením. Harmonogram je nastaven oproti těm předchozím slibům realisticky.
 • Když nedojde ke komplikacím v majetkoprávní přípravě a ve správních rozhodnutích, půjde termín zkrátit. Bohužel aktuální zkušenosti, kdy vyřizování jen odvolání k ÚR trvá na úřadech déle než rok a více - viz např. dálnice D52, jdou proti snaze o urychlování

Vláda již schválila tolik potřebný zákon o urychlování budování dopravní infrastruktury, tak věříme, že se věci začnou posouvat správným směrem a budeme směřovat ke zrychlení výstavby nejen dálnic, ale i silnic I. třídy.

Odkaz na původní článek

 
 


Zpět na výpis článků