Tvrzení TI o ŘSD zmítaném korupcí a podvodech na STK jsou zpolitizovaná a nepravdivá

Tvrzení TI o ŘSD zmítaném korupcí a podvodech na STK jsou zpolitizovaná a nepravdivá
17.03.2021 14:57:41Na pravou míru
Tvrzení TI o ŘSD zmítaném korupcí a podvodech na STK jsou zpolitizovaná a nepravdivá

Uvádíme na pravou míru zcela zavádějící, mylná a zjevně účelová tvrzení organizace Transparency International (TI) ve své tiskové zprávě „Dvojministrovi Havlíčkovi se kupí problémy. Řízení dvou rezortů nezvládá, jeden by měl opustit“. Reagujeme na část týkající se resortu dopravy.

Zakázky malého rozsahu, které TI uvádí jako důkaz korupce, jsou od června loňského roku zveřejňovány elektronicky v rámci dostupného informačního systému, aby se o zakázce mohly dozvědět všechny firmy. Silničáři si vyberou tu, která jim připadá nejlepší. Ministr Karel Havlíček tak ukončil v minulosti často kritizovanou praxi, kdy Ředitelství silnic a dálnic zadávalo malé zakázky úzkému okruhu firem. 

Ani tento postup ovšem nebyl v rozporu se zákonem a neexistují žádné důkazy nebo obvinění, která by nasvědčovala tomu, že šlo o praxi spojenou s korupcí. Nic takového ostatně neprokazují ani tvrzení o nedostatečných personálních kapacitách ŘSD, kterou má za cíl řešit připravovaná transformace ŘSD na státní podnik.

Zásadní reforma ŘSD je jistě nutnou podmínkou zrychlení výstavby dálnic, nikoli však jedinou. Neméně důležitou podmínkou je změna a urychlení povolovacích procesů, kterou přinesla novela liniového zákona, platná od letošního roku, stejně jako dostatek finančních prostředků na výstavbu, které se pro ŘSD v posledních letech daří zajistit. 

Ministerstvo dopravy v posledních letech zvýšilo požadavky na technické kontroly

Stejně zmatené a zpolitizované je i tvrzení TI, že klíčové zákony o dopravě jsou v rukou zájmových skupin. Důkazem mají být požadavky na vybavení STK, nebo podvody při STK, které MD údajně nechává bez povšimnutí. 

V této souvislosti je třeba upozornit, že prvoinstančním kontrolním orgánem nad činností STK a kontrolních techniků jsou krajské úřady a nikoli Ministerstvo dopravy. Informace k provedeným kontrolám stanic technických kontrol je proto zjišťovat právě tam. Pokud se týká činnosti stanic měření emisí, tak prvoinstančním kontrolním orgánem na činností SME a mechaniků jsou úřady obcí s rozšířenou působností, kdy informace k provedeným kontrolám stanic měření emisí je proto zjišťovat právě u nich.

Ministerstvo dlouhodobě zvyšuje požadavky na kontrolu vozů i samotné STK. Kromě tvrdších pravidel jsou auta během prohlídky také focena, kdy je zajištěna dokumentace právě přítomnosti na kontrolní lince na STK nebo na stanovišti měření emisí v SME, a provozovny STK a SME jsou on-line napojeny do centrálního Informačního systému technických prohlídek. Cílem těchto opatření je zkvalitnění provádění technických prohlídek a tím i technického stavu vozidel, po kterém ostatně TI volá. Je proto zcela absurdní vykládat postup ministerstva jako nahrávání velkým provozovatelům technických stanic, který je navíc podepřen lživým argumentem, že kontrolních stanic v posledních letech citelně ubývá.

Ve skutečnosti je to tak s celým textem: "Dvojministrovi Havlíčkovi se kupí problémy. Řízení dvou rezortů nezvládá, jeden by měl opustit". TI v něm předkládá dojmy, hypotézy a ničím nepodložené spekulace, které vydává za fakta, prokazující předem stanovený závěr.  

Zpět na výpis článků